Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh với các đại biểu tham dự Đại hội


Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử  374 vị tham gia Uỷ ban
Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.


Ai cũng bày tỏ vui mừng vì được về mái nhà chung khối đại đoàn kết.Trong 1.300 đại biểu tham dự Đại hội thì đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 28,31%
Đại biểu tôn giáo chiếm 19,22%.
Nhóm PV