leftcenterrightdel
Các hoạt động tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm, trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động.  

Nội dung nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ; các tỉnh, thành phố lân cận tình hình dịch bệnh cũng cơ bản được kiểm soát tốt. Để các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước được hoạt động trở lại, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ và hoạt động xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được hoạt động trở lại kể từ ngày 22/9/2021, cụ thể như sau:

Các cơ sở kinh doanh, hàng quán phục vụ ăn, uống (kinh doanh trong nhà) được phép phục vụ khách ăn, uống tại chỗ (nhưng chỉ được phục vụ lượng khách bằng 50% sức chứa của cơ sở kinh doanh và phải đóng cửa không phục vụ khách ăn, uống tại chỗ trước 22 giờ hằng ngày). Các hoạt động tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm, trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động. Các loại hình dịch vụ Spa, Massage, Xông hơi được phép hoạt động.

Ngoài các nội dung cho phép hoạt động trở lại trên và các hoạt động thể dục, thể thao đã cho phép hoạt động tại Công văn số 4652/CV-BCĐ ngày 10/9/2021, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./.

PV