HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 10 nghị quyết tại kỳ họp thứ 17

Thứ năm, 06/06/2024 14:32
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sáng 6/6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp. 

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Dũng và TP Bắc Giang.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Những nội dung quan trọng được xem xét, quyết định tại kỳ họp này nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tế. Qua đó làm cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, ngành triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định; được các ban của HĐND tỉnh tham gia góp ý hoàn chỉnh và tiến hành thẩm tra chặt chẽ. Quá trình xây dựng, thẩm tra các báo cáo, tờ trình đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, chủ trương của cấp ủy và căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm thông tin, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ quy định của pháp luật, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết; đại diện các ban: Pháp chế, Kinh tế -Ngân sách báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao về ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành các nghị quyết. Với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, trong đó 1 nghị quyết về công tác cán bộ và 9 nghị quyết về lĩnh vực phát triển KT- XH, trong đó có một số nghị quyết như:

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (đợt 2).

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách T.Ư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết Quy định cụ thể mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lâm Thị Hương Thành nêu rõ: Đối với một số chính sách mới, quy định nội dung, mức chi tăng cao hơn sẽ tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn triển khai thuận lợi, người dân được thụ hưởng phấn khởi hơn. Vì vậy, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tập trung tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đến cơ sở và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

Với nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn, bổ sung kế hoạch đầu tư công, UBND tỉnh sớm ban hành các quyết định giao vốn, các đơn vị cần tích cực thực hiện số vốn đã được HĐND phân bổ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 18 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024), Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan, nhất là các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các ban của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực