Phấn đấu cuối năm 2023 đề nghị công nhận huyện Việt Yên thành thị xã

Thứ ba, 14/03/2023 23:18
(ĐCSVN) - Để đạt được tiến độ, mục tiêu đề ra đưa Việt Yên trở thành thị xã, đồng chí Lê Ánh Dương lưu ý huyện cần phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền công nhận. Nhiệm vụ quan trọng số một của huyện là đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung; chuẩn bị các điều kiện quy hoạch phân khu các xã trở thành phường; khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điểm nhấn như công viên, công trình thể thao, chỉnh trang đô thị.
Quang cảnh cuộc họp. 

Chiều 14/3, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo kiểm điểm tiến độ thực hiện Đề án xây dựng và phát triển huyện Việt Yên thành thị xã vào năm 2025.

Sau hơn một năm tập trung cao thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên thành thị xã vào năm 2025, đến thời điểm này, huyện Việt Yên đã hoàn thành 7/15 chỉ tiêu theo Nghị quyết, 5 chỉ tiêu còn lại đã hoàn thành hơn 70%, còn 3 chỉ tiêu khác sẽ xong trước năm 2025.

Trong đó, các chỉ tiêu đã hoàn thành gồm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền sử dụng đất); tỷ lệ dân số khu vực nội thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị; xây dựng 9 xã, thị trấn thành phường; 100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền số, chuyển đổi số của huyện được kết nối, chia sẻ. Trong số này, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 33,3% (vượt hơn 10% so mục tiêu Nghị quyết 162- NQ/TU đề ra). Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện 4.884 tỷ đồng, đạt 175% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách 2.997 tỷ đồng.

Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, phát triển thị xã Việt Yên được quan tâm sát sao. Trong đó, việc tiến hành quy trình thủ tục để Việt Yên được công nhận thị xã là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt trong năm 2022-2023. Đến nay, huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào đề án thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên.

Lãnh đạo huyện Việt Yên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 162-NQ/TU. 

Do nhiều nguyên nhân, quá trình thực hiện đề án còn có nội dung chậm, gặp nhiều vướng mắc như: Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị huyện Việt Yên chưa bảo đảm kế hoạch đề ra. Tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng các dự án mang tính điểm nhấn không gian đô thị còn chậm; các quy hoạch chi tiết được duyệt có một số vị trí không thống nhất, phải điều chỉnh, dẫn tới dự án triển khai gặp vướng mắc về thu hồi đất, thẩm định thiết kế, thẩm định dự án làm kéo dài thời gian thực hiện. Tình hình an ninh trật tự trên một số mặt còn phức tạp…

Qua đó, huyện đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ huyện đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Việt Yên đến năm 2045 và quy hoạch phân khu huyện; hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính...

Trước những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp tập trung thực hiện thời gian tới, tại hội nghị, đại diện các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 162-NQ/TU. Đại diện Sở Xây dựng đề nghị huyện quan tâm công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng nhà ở xã hội; xây dựng đồng bộ hệ thống thoát thải trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện tập trung bổ sung hoàn thành, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật; quan tâm xử lý rác thải tập trung; rà soát phân loại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để có biện pháp quản lý, giám sát theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị huyện hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Đồng chí Lê Ánh Dương kết luận cuộc họp. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao những kết quả huyện Việt Yên đạt được trong thực hiện Nghị quyết 162- NQ/TU. Đồng chí chỉ rõ tiến độ một số chỉ tiêu còn chậm. Thời gian tới, để đạt được tiến độ, mục tiêu đề ra đưa Việt Yên trở thành thị xã, đồng chí lưu ý huyện cần phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền công nhận. Nhiệm vụ quan trọng số một của huyện là đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung; chuẩn bị các điều kiện quy hoạch phân khu các xã trở thành phường; khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điểm nhấn như công viên, công trình thể thao, chỉnh trang đô thị.

Tiếp tục nâng cao tiêu chí đô thị, tiêu chí thị xã và tiêu chuẩn các phường gắn với xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tích cực hơn trong cải thiện thu hút đầu tư, nhất là các dự án thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, dịch vụ giáo dục, y tế, thể thao ngoài công lập…

Quan tâm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dân cư, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng. Tập trung xây dựng đề án, lập trình và phê duyệt huyện trở thành thị xã, 9 xã thành phường. Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận chung trong cán bộ, nhân dân, tạo động lực phấn đấu sớm đưa Việt Yên trở thành thị xã./.

Thùy Ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực