Tăng cường tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thứ sáu, 20/05/2022 15:00
(ĐCSVN) - Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bắc Giang và một số cơ quan, đơn vị liên quan sáng 20/5, để nắm tình hình công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, bất cập trong việc tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng, vẫn chưa có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, phóng viên thực hiện các tác phẩm có chất lượng tuyên truyền về lĩnh vực này; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương với các cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương trong việc cung cấp thông tin nói chung, nhất là liên quan đến những vấn đề nhạy cảm. Một số ý kiến cũng cho rằng, cán bộ ở các ban xây dựng Đảng có nghiệp vụ chuyên môn rất tốt, am tường về lĩnh vực này, song kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện các tác phẩm báo chí lại chưa có. Bởi vậy, cần quan tâm xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở từng ngành, lĩnh vực, có cơ chế đãi ngộ rõ ràng, được bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng viết tin, bài, ghi hình để cộng tác đắc lực cho các cơ quan báo chí…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trước mắt, tập trung tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí khẳng định, mũi nhọn để tổ chức tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là 2 cơ quan Báo Bắc Giang và Đài PT-TH tỉnh. Vì thế, 2 cơ quan cần quan tâm bố trí, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên viết về lĩnh vực này bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong đó, phấn đấu đoạt giải tại các cuộc thi báo chí do tỉnh, Trung ương phát động.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu kết luận buổi làm việc 

Các ban, ngành, đoàn thể tỉnh phân công một đồng chí cấp phó chịu trách nhiệm phụ trách công tác này; đồng thời cử cán bộ tham gia làm cộng tác viên cho các cơ quan báo chí. Trên cơ sở đó, Báo Bắc Giang chủ trì phối hợp để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm báo cho đội ngũ cộng tác viên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời để có những thông tin chính thống; có kế hoạch đăng ký số lượng tác phẩm được đăng, phát trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí Trung ương. Tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ kinh phí để các cơ quan thực hiện công tác này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ rà soát, tổng hợp thông tin trên báo chí, trong đó thống kê cụ thể những tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh phát động một cuộc thi liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh kịp thời định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát các nhiệm vụ chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã quan tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí T.Ư kịp thời đăng tải nhiều tin, bài viết tuyên truyền về các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh, trong đó, khoảng 15% tin, bài về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn ít, chưa tương xứng với các lĩnh vực khác; chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. Thiếu những bài viết sắc bén có sức thuyết phục và tính chiến đấu cao; chưa phản ánh được những ý kiến đóng góp tâm huyết “hiến kế” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ hay các ý kiến đóng góp với Đảng về giải pháp khắc phục một số mặt hạn chế, yếu kém ở một số tổ chức cơ sở Đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Nhóm PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực