Tạo động lực và niềm tin với cử tri và Nhân dân trong các hoạt động của HĐND

Thứ ba, 06/12/2022 14:01
(ĐCSVN) – Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, từ đó ban hành những Nghị quyết thật sự hướng tới người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội…là những mục tiêu hướng tới mà HĐND tỉnh Băc Giang đã và đang thực hiện.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.  

Ngày mai (7/12), Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9, khóa XIX với nhiều nội dung quan trọng, là căn cứ để triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023. Nhân dịp này, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về kết quả một năm thực hiện các nhiệm vụ của HĐND và các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong năm tới.

Quyết định nhiều vấn đề có tác động lớn tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022?

Đ/C Lê Thị Thu Hồng: Kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ những nhiệm kỳ trước, hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang năm 2022 không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tổ chức các kỳ họp HĐND thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Triển khai các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đến nay HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó có 02 kỳ họp chuyên đề) thảo luận, quyết nghị ban hành 53 nghị quyết về các cơ chế, biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Các nghị quyết được ban hành đảm bảo tính tổng thể, toàn diện, khả thi, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định những vấn đề có tác động lớn tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trước kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tổ chức Họp báo thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và dự kiến thời gian, chương trình của kỳ họp nhằm kịp thời cung cấp thông tin về việc tổ chức kỳ họp đến các cơ quan báo chí, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được đổi mới, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo trình bày tóm tắt các báo cáo, tài liệu, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn (phương pháp chất vấn có gắn với hình ảnh thực tiễn về nội dung chất vấn). Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Tỉnh ủy, các kỳ họp HĐND năm 2022 được triển khai dưới dạng “kỳ họp không giấy”, tài liệu được đăng tải qua App “Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang”, Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Hệ điều hành tác nghiệp, tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND, các cơ quan, tổ chức, nhân dân quan tâm, khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng triển khai những tiến bộ của CNTT vào hoạt động của HĐND tỉnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại huyện Lạng Giang. 

Về công tác giám sát, khảo sát, năm 2022 HĐND tổ chức 3 cuộc giám sát: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát; các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 03 cuộc giám sát. Đồng thời đã chỉ đạo và phân công các Ban của HĐND tỉnh khảo sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tại các ngành, địa phương đã thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, tập trung vào những vấn đề được cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm. Sau giám sát Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện.

Công tác tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, trong năm, đã tổ chức 08 phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó có 02 phiên giải trình, chất vấn về các nội dung: Công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý, khai thác, kinh doanh các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh. Các phiên họp Thường trực HĐND được tổ chức với nhiều đổi mới, có chất lượng, đảm bảo công tác chỉ đạo của Thường trực HĐND được thực hiện sâu sát, quyết liệt và tuân thủ quy trình tập thể lãnh đạo; các nội dung quyết định thông qua đảm bảo tập trung, thống nhất cao. Các phiên giải trình, chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, sau khi có kết luận phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong kết luận.

Giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp nhanh chóng, kịp thời. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 30 nội dung quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp, các nội dung cho ý kiến, quyết định đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và những vấn đề cấp bách, phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri; Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; thông tin, tuyên truyền được thực hiện bài bản nhưng cũng linh hoạt và nhiều đổi mới hơn. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ tại các đơn vị bầu cử theo đúng quy định. Tại các buổi tiếp xúc, đã cung cấp tới cử tri các thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương, dự kiến nội dung kỳ họp HĐND, các ý kiến trả lời của UBND tỉnh và địa phương đối với các kiến nghị cử tri đồng thời tiếp thu ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Những kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Một số tổ đại biểu HĐNĐ tỉnh đã đổi mới hình thức, cách thức tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, như Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế, trong năm 2022 đã tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát và tiếp xúc cử tri 02 chuyên đề; Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên tổ chức tiếp xúc cử tri 01 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đây là điểm mới trong hoạt động TXCT được cử tri và nhân dân trong tỉnh đón nhận, đánh giá cao.

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, trong năm Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ, đã tiếp159 công dân đề nghị giải quyết 74 vụ việc. Các vụ việc được xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo quy định của pháp luật

Phối hợp công tác với các cơ quan liên quan thường xuyên, liên tục, đồng bộ để giải quyết các vấn đề từ thực tiễn. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trên các mặt công tác, nhất là chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh; kịp thời trao đổi các nội dung còn bất cập, hạn chế trong chấp hành pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ động, tích cực phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tham gia góp ý xây dựng luật, phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai 04 chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; việc tổ chức tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị cử tri và phản ánh của nhân dân trước kỳ họp thường lệ,…

Giải quyết những nội dung quan trọng, cấp bách

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng với bà con Nhân dân Thành phố Bắc Giang trong ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Phú.  

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong năm qua, cùng với các phiên họp thường kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức mấy Kỳ họp chuyên đề và tập trung giải quyết các vấn đề nóng nào? Kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề đó tính đến thời điểm này?

Đ/C Lê Thị Thu Hồng: Triển khai các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề xem xét các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 10 nghị quyết về các cơ chế, chính sách, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 6 đã thông qua các Nghị quyết: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các mục đích khác năm 2022; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tại Kỳ họp thứ 8 đã thông qua các Nghị quyết: Danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2022; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Bắc Giang; Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai TT Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT); Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Các nghị quyết được ban hành là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn NSNN, việc ban hành nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của trung ương và của địa phương và một số nội dung quan trọng, cấp bách khác.

Để tổ chức thực hiện nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời giao cho các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tham gia giám sát việc thực hiện. Đến nay, kết quả đạt được là rất khả quan, tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Phóng viên: Từ những kết quả đạt được trong năm qua, HĐND tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ra Nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm?

Đ/C Lê Thị Thu Hồng: Tiếp tục kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND của các nhiệm kỳ trước và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, Hoạt động của HĐND tỉnh phải bám sát chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của Tỉnh uỷ và tình hình thực tiễn của địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo của trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là yếu tố mang tính nguyên tắc, quan trọng, quyết định thành công trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Hai là, Hoạt động của HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân để HĐND có được những quyết sách đúng đắn, phù hợp với lòng dân.

Ba là, Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm; đổi mới hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; các kỳ họp HĐND, các phiên họp Thường trực HĐND phải được tiến hành dân chủ, các ý kiến trao đổi thẳng thắn, xây dựng, tập trung vào những vấn đề cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đông đảo cử tri quan tâm. Đồng thời gắn với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi họp báo thông báo về Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bốn là, Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, TAND, Viện KSND tỉnh; giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan là yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần để HĐND hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Năm là, Tăng cường công tác tuyên truyền để các nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương, chính sách mà HĐND tỉnh ban hành. Với phương châm “khi Đảng nói thì Dân tin, khi Mặt trận đoàn thể vận động thì Dân theo và khi chính quyền làm thì Dân ủng hộ” để góp phần bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Sáu là, Tiếp tục thưc hiện thành công chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND tỉnh, duy trì “kỳ họp không giấy” và tiếp tục quan tâm nghiên cứu những ứng dụng, tiến bộ của lĩnh vực công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phóng viên: Được biết, trong năm 2023, tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khá cao, với vai trò của mình, HĐND tỉnh sẽ điều hành, chỉ đạo thực hiện và có những giải pháp như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đề ra?

Đ/C Lê Thị Thu Hồng: Năm 2023, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới, song trong đó cũng mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh tiếp tục phát triển, như quy mô một số KCN được mở rộng; nhiều nhà đầu tư lớn ở nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư; sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững. Về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023, HĐND tỉnh sẽ xem xét ban hành nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIX. Để tổ chức triển khai thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh; thực hiện các giải pháp đã đề ra theo đúng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND. Đồng hành với UBND tỉnh giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát, khảo sát, các kiến nghị của cử tri và khảo sát các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở các địa phương trong tỉnh. Tổ chức tốt, nâng cao chất lượng phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng; tiếp tục đổi mới các nội dung phiên giải trình, chất vấn; gắn khảo sát với giám sát bằng hình ảnh làm tăng hiệu quả giám sát.

HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số, tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu và nắm được những chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường xuyên phối hợp và giữ mối liên hệ với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tích cực phối hợp với các đoàn giám sát, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trong hoạt động giám sát, khảo sát việc thi hành pháp luật tại địa phương.

Nhiệm vụ năm 2023 hết sức nặng nề, song với sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đạt thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

 

Hiền Hòa (thực hiên)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực