leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng phát biểu kết luận. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, rà soát thông tin xấu độc trên không gian mạng để đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm... 

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 53-KL/TW, ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng thảo luận tại hội nghị. 

Xây dựng Đề án trình BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”. Tập huấn viết tin, bài, thực hiện các giải pháp kỹ thuật; duy trì hoạt động các tổ đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Chỉ đạo cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện nhiều bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường nắm bắt dư luận xã hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng ghi nhận: Trong năm 2020 các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực, phối hợp chặt chẽ với các ngành triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tích cực trong việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Giang ra mắt sau khi được kiện toàn gồm 15 thành viên.  

Đồng chí yêu cầu, bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung rà soát quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo để sửa đổi, bổ sung kịp thời; các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiện toàn thường xuyên, đầy đủ Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Trước mắt, tập trung cao cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị; tăng cường kết nối, chia sẻ kịp thời các thông tin, nội dung, quan điểm chỉ đạo mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, tập trung cao xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”. Trong đó nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên về chính sách, cơ chế cung cấp thông tin, chế độ thi đua, khen thưởng...

Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa những thông tin tốt, chính thống trên các phương tiện thông tin, đại chúng. Xây dựng, củng cố lực lượng đấu tranh trên không gian mạng bảo đảm nhanh nhạy, hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ra mắt sau khi được kiện toàn gồm 15 thành viên./.

Quốc Trường