Bắc Ninh: Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 28/12/2022 19:46
(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đó là một trong các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức ngày 28/12. Cùng chủ trì có đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: Anh Tuấn)

Báo cáo tại Hội nghị do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trung Hiền trình bày nêu rõ năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và thời gian.

Công tác tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng định hướng của Trung ương và tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung tuyên truyền, giải quyết hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong đó, tham mưu tổ chức 06 Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, của tỉnh; 03 Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022); thực hiện Kế hoạch biên tập, bổ sung, tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926 - 2024); tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp, tiếp tục tham dự Hội thi Chung khảo toàn quốc. Chấm xét giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch 01 của Tỉnh ủy.

Ban hành các Hướng dẫn tuyên truyền đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh, những mô hình hay, cách hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đồng chí Nguyễn Trung Hiền, công tác Tuyên giáo của Bắc Ninh còn một số hạn chế như: Việc phát hiện các gương điển hình, các mô hình hay, việc làm tốt tại đơn vị, địa phương để tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng còn ít; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp hoạt động hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tư tưởng có lúc, có việc chưa nhanh nhạy, chưa báo cáo kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng trên các lĩnh vực có lúc có nơi chưa được thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các kết quả đã đạt được của ngành, nhấn mạnh vai trò, vị trí công tác Tuyên giáo của Đảng, thông tin nhanh một số tình hình thuận lợi, khó khăn tác động đến công tác Tuyên giáo thời gian qua và dự báo trong năm 2023.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phản ánh kịp thời cho cấp ủy và cấp có thẩm quyền; phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch biên tập, bổ sung, tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926 - 2024); quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị. Tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương và tỉnh như Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”…; tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, chủ đề công tác năm 2023 “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 71-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh) và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã xây dựng và được phê duyệt.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được khen thưởng./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực