Nỗ lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hoà Vang

Thứ năm, 02/11/2023 15:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Là cơ quan đầu mối giúp cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp, triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang không ngừng tăng cường đội ngũ, mở rộng tuyên truyền các thông tin tích cực, kịp thời xoá gỡ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang họp triển khai nhiệm vụ, yêu cầu chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý, phản bác các thông tin độc hại, phản động trên mạng xã hội

Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Chỉ đạo 94; chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Thường vụ và Thường trực cấp uỷ cấp huyện cũng như hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp uỷ cấp trên về bộ máy, nhân sự, các điều kiện hoạt động, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Từ khi thành lập từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII (2020-2025) Đảng bộ huyện Hoà Vang, đến nay, Ban Chỉ đạo 35 của huyện đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng do cấp uỷ địa phương đặt ra. Cụ thể và nỗi bật là trong thời gian đầu khi mới chuyển đổi từ Ban Chỉ đạo 94 để đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang có 15 thành viên. Ngay sau đó, đồng thời với việc thành lập Tổ thư ký (gồm 9 đồng chí) và xây dựng đội ngũ cộng tác viên (30 đồng chí), Ban Chỉ đạo này cũng ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; từng bước kiện toàn, mở rộng đội ngũ cộng tác viên và thành lập các trang Fanpage, các nhóm facebook và zalo để hoạt động, chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý, phản bác các thông tin độc hại, phản động trên mạng xã hội, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh tư tưởng, chính trị, tăng cường, củng cố niền tin của Nhân dân vào Đảng, vào sự quản lý của Nhà nước, chính quyền các cấp.

Thông tin thêm về những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác của Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang thời gian qua, đồng chí Lê Văn Hùng Vương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoà Vang cho hay, trong quá trình hoạt động, nhằm đảm bảo hiệu quả và các yêu cầu đặt ra, nhất là sự kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng dư luận…, Ban Chỉ đạo 35 huyên đã thành lập trang Fanpage Bồ Câu trắng, group Đại Dương xanh trên mạng xã hội facebook và kênh YouTube Bồ Câu trắng. Trong thời gian đầu, các trang trên chưa có lượng tương tác nhiều; nội dung thông tin chưa đa dạng và thông tin liên quan đến địa phương cơ sở còn ít. Tuy nhiên, từ sau năm 2000 đến nay, trang Fanpage Bồ Câu trắng đã đạt lượng like từ gần 5.000 lượt và hiện có hơn 71.000 lượt tiếp cận, hơn 6.500 lượt theo dõi; kênh YouTube Bồ Câu trắng có hơn 100 lượt theo dõi, gần 30.000 lượt xem.

Đặc biệt, trong gần 03 năm qua, mỗi ngày trang Fanpage Bồ Câu trắng đăng tải trung bình từ 5-10 tin, bài. Trong khi đó, kênh YouTube Bồ Câu trắng đến nay đã đăng phát được 858 video clip. Đối với group Đại Dương xanh, nhiều cá nhân, tổ chức được huy động chia sẻ thông tin tích cực, nhất là những thông tin liên quan đến bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (bình quân từ 20-30 tin, bài, video clip/ngày).

Ngoài những nỗ lực trên, các thành viên và cộng tác viên các trang, nhóm zalo, facebook của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và cá nhân cũng tích cực tham gia chia sẻ, đăng thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn; về truyền thống cách mạng, văn hoá, lịch sử vùng đất và con người Hoà Vang; các hoạt động của chính quyền, hội, đoàn thể; những chuyển biến, thay đổi về mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội; cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo; công tác phòng chống thiên tai, lụt bão ở địa phương…

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang và các cộng tác viên luôn có nhiều nỗ lực để triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra

Nhằm nâng cao nhận thức cho lực lượng đấu tranh, phản bác về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để nhận diện và xử lý thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội, thời gian qua Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang đã tổ chức một số buổi tập huấn công tác này cho thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở xã, thôn với số lượng hàng trăm người tham gia.

Thông qua các buổi tập huấn kể trên, Ban Chỉ đạo 35 huyện còn trang bị đến các thành viên và lực lượng cộng tác viên các kỹ năng, hướng dẫn sử dụng tài khoản mạng xã hội an toàn để chia sẻ, tuyên truyền, lan toả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhân tố tích cực gương người tốt việc tốt, các điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua cách làm này, nhiều vấn đề, sự kiện được kịp thời định hướng dư luận, cổ vũ, động viên đông đảo người dân tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Văn Hùng Vương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoà Vang thì đi cùng những nỗ lực, kết quả đạt được tích cực kể trên, nhiều khó khăn, hạn chế liên quan đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang cũng không ít. Đặc biệt, các văn bản pháp lý tạo cơ sở cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 chưa đầy đủ hoặc chậm ban hành (điển hình như Luật An ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm 2018 nhưng giữa tháng 8/2022 mới có Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật); nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số cấp uỷ chưa thực sự đầy đủ sâu sắc, chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu thủ đoạn hoạt động phát tán thông tin xấu, độc trên không gian mạng cũng như tác hại của nó đối với xã hội còn hạn chế; một bộ phận còn tiếp tay lan truyền, ủng hộ các thông tin xấu độc nói trên.

Từ khi thành lập đến nay Ban Chỉ đạo 35 của huyện Hoà Vang đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng do cấp uỷ địa phương đặt ra 

Cạnh đó, công tác phối hợp giữa một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 có lúc chưa kịp thời, phản ánh và cung cấp thông tin còn chậm, không đồng bộ do tính chất và yêu cầu đặc thù về nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị…; thành viên Ban Chỉ đạo, cộng tác viên Ban Chỉ đạo đã mở rộng xuống cơ sở nhưng hoạt động thiếu đồng bộ, một bộ phận thiếu tích cực, hoạt động phản bác còn hạn chế; việc theo dõi, quản lý lực lượng, giám sát kết quả hoạt động còn khó khăn, chưa chặt chẽ.

Trong khi đó, công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân còn thiếu chủ động, kịp thời, ứng xử chậm; việc theo dõi, phát hiện, xử lý và đấu tranh với những cá nhân đăng tải tin, bài sai sự thật trên không gian mạng còn lúng túng; kỹ năng sử dụng mạng xã hội của một vài thành viên Ban Chỉ đạo, trưởng các nhóm còn hạn chế; chậm có thông tin chính thống để định hướng cho lực lượng nắm đúng bản chất vụ việc, tổ chức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, nhất là các vụ, việc nổi lên được dư luận quan tâm và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá; kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác còn hạn chế, số lượng, chất lượng chưa đồng đều, tính chiến đấu, lý luận chưa sắc bén…

“Những hạn chế, khó khăn trên Ban Chỉ đạo 35 của huyện đã nhận thấy và tiếp tục có nhiều chỉ đạo để khắc phục, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của cuộc đấu tranh hết sức quan trọng này trên mạng xã hội trong thời gian tới”- đồng chí Lê Văn Hùng Vương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoà Vang chia sẻ./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực