Quân đội tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 16/08/2023 20:22
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã kịp thời tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn, gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng với gần 1.300 đại biểu của các cơ quan, đơn vị chức năng và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

 Các đại biểu tham dự hội nghị

5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã kịp thời tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của trên, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức, thực hiện hiệu quả việc học tập, thực hiện quán triệt Nghị quyết số 35 và các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đã gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trọng tâm liên quan đến những vấn đề bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ của quân đội và các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan báo chí quân đội bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích; duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “nhận diện sự thật”, đăng tải hàng nghìn tin, bài đấu tranh chuyên sâu bảo đảm tính giáo dục và chiến đấu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận và đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

 Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, hội nghị xác định, Ban chỉ đạo 35 các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, QUTW, Bộ Quốc phòng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2018-2023.

Tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2018-2023. Lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp toàn quân./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực