Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Thứ tư, 20/12/2023 16:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng 20/12, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự chỉ đạo Hội nghị. 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Trưởng Nhóm Chuyên gia Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo; đại biểu của Ban Chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe các đại biểu thảo luận, phân tích về những nội dung được đề cập trong Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, tập trung đánh giá sâu sắc và cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra các nguyên nhân, từ đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cả về lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, nhận thức các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và tạo ra sức mạnh tổng hợp, tạo ra thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới sáng tạo cả về nội dung, hình thức, phương thức thể hiện, phát huy tốt vai trò dẫn dắt thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là trên internet và mạng xã hội, lan tỏa kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, những thông tin tích cực, những thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực; những cách làm hay, gương người tốt việc tốt tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này. Cùng với đó, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham quan triển lãm trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học, sách tham khảo, chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo khoa học, sản phẩm khoa học - công nghệ phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xem phim tư liệu về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khen thưởng 22 tập thể, 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học, sách tham khảo, chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo khoa học phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
 
Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực