Tuổi trẻ Đà Nẵng với nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ tư, 14/06/2023 11:24
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Xác định công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên thời gian qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong của các cấp bộ Đoàn cũng như của đoàn viên, thanh niên trên mọi mặt trận để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực sự có đủ năng lực để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, đòi hỏi đầu tiên và tiên quyết phải có một lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới có bản lĩnh, có ý thức và trình độ lý luận, trình độ chuyên môn cao, đồng thời có đạo đức, lối sống xứng đáng là đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng, là các chủ nhân tương lai của đất nước.

Xác định rõ yêu cầu đó, thời gian qua lãnh đạo Thành Đoàn Đà Nẵng luôn trăn trở để tìm giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN thực sự có hoài bão cách mạng, sẵn sàng cống hiến và hy sinh, đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh cách mạng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tuổi trẻ Đà Nẵng có nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trên nhiều mặt trận, trong đó có việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Để thực hiện điều đó, nhiều giải pháp quan trọng được Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai, vừa tổ chức cho ĐVTN và tổ chức Đoàn phát huy trách nhiệm để thực hiện; mặt khác cũng thông qua các nhiệm vụ, giải pháp đó để phát hiện, tìm ra những nhân tố tích cực để tiếp tục rèn luyện, tạo điều kiện để trưởng thành, cống hiến cho Đảng, cho xã hội.

Chia sẻ về các nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, trong số các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất được các cấp bộ Đoàn tại TP Đà Nẵng triển khai là thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch các cấp.

“Với đối tượng hướng đến trước tiên là giới trẻ, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tuyền thông, nhất là internet, mạng xã hội để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực đến tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích “làm chuyển hoá” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua internet, chúng phát tán tài liệu có nội dung phản động, bịa đặt ra nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, tạo ra những diễn đàn để người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực, khiến nhiều bạn trẻ hoang mang, dao động và dẫn đến những tác động tiêu cực đến tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, hành động của các bạn. Đây cũng là cách thức được các thế lực thù địch xác định là nhanh nhất, hiệu quả nhất để tác động vào lực lượng thanh niên - lực lượng chiếm số đông sử dụng mạng xã hội hòng đạt được mục đích thâm độc”- đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng nhận định và khẳng định: “Trước tình hình đó, ngày 29/4/2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 36-QĐ/TĐTN-BTG thành lập Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để kết nối, hỗ trợ đội ngũ các bộ Đoàn chủ chốt có sự chủ động, tự tin, sáng tạo trong tiếp cận với công nghệ mới, phù hợp với chủ đề, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả của công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và trong đời sống xã hội”.

Cùng với nhiệm vụ trên, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ trong các cấp bộ Đoàn. Thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của các CLB này, Thành Đoàn Đà Nẵng hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục chính trị, sân chơi giao lưu bổ ích cho các cấp bộ Đoàn và ĐVTN học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và xã hội nói chung; từ đó nhận diện và quán triệt kịp thời đến đông đảo ĐVTN tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động.

Từ các CLB Lý luận trẻ đã xây dựng các đội truyền thông chuyên nghiệp thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và đời sống xã hội với lực lượng nòng cốt là sinh viên, thanh niên, trí thức trẻ thuộc Ban Chỉ đạo 35 các cấp, ngành, địa phương. Từ đó tạo ra mạng lưới các đội truyền thông chuyên nghiệp trên toàn Thành phố. Các đội truyền thông này sẽ được đào tạo một cách chuyên sâu về kiến thức cũng như các kỹ năng trong nắm tình hình, nhận diện các thông tin sai trái, xuyên tạc; mặc khác cũng sẽ thông tin, tuyên truyền những nội dụng chính thống, giúp định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN.

Song song với các nhiệm vụ kể trên, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng đồng thời triển khai sử dụng công cụ mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền với các tuyến tin, bài sắc bén để phản bác lại các thông tin bịa đặt, các quan điểm sai trái, xuyên tạc mà các thế lực thù địch tiến hành.

“Tận dụng triệt để ưu điểm, lợi thế của mạng xã hội và đội ngũ nhân lực trẻ, các cấp bộ Đoàn tại Đà Nẵng thời gian quan đã tạo nên nhiều sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Thông qua các sản phẩm thông tin này, các tổ chức Đoàn trên địa bàn Thành phố đã truyền tải nhiều thông tin chính thống để góp phần đấu tranh có hiệu quả trước các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Từ đó góp phần định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tại Đà Nẵng thời gian qua còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội để đưa các hoạt động của Đoàn đến với đông đảo thanh niên, nhờ vậy đã góp phần đáng kể để củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong toàn Đoàn”- Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ thêm.

Không dừng lại ở việc thông tin, tuyên truyền, hiện các cấp bộ Đoàn tại Đà Nẵng cũng triển khai, thực hiện khá hiệu quả việc xây dựng và tổ chức các Tổ nắm bắt dư luận xã hội trong ĐVTN. Đây là một một hướng đi đúng để các tổ chức Đoàn sâu sát, kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề làm nảy sinh tư tưởng trong thế hệ trẻ tại địa phương; thông qua đó để kịp thời tham mưu, giúp các cấp uỷ, chính quyền và tổ chức Đoàn đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả, góp phần tạo tư tưởng, dư luận xã hội tích cực, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Thành Đoàn Đà Nẵng tiếp tục xác định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thử thách, đòi hỏi kiên định về lập trường tư tưởng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, quyết tâm đồng sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực