leftcenterrightdel

 Các cán bộ Đoàn chia sẻ về những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử (Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Đây là diễn đàn giúp các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tiếp thu nhiều kiến thức, được giải đáp những thắc mắc trong công tác bầu cử, tìm hiểu sâu hơn về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp tuổi trẻ Bạc Liêu đề xuất, kiến nghị, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ tới.

Tại hội nghị, các cử tri trẻ đã đặt ra nhiều vấn đề quan tâm như: cử tri là người đi làm ăn xa, sinh viên đi học ở các trường ngoài tỉnh, cử tri là người di cư tự do nhưng chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú thì tham gia bầu cử thế nào? vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại của người tham gia ứng cử; các biện pháp giải quyết khi có các sự kiện lớn làm gián đoạn đến bầu cử; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện…

Theo đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Bạc Liêu, thời gian qua, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia đóng góp vào cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 thể hiện qua những việc làm, hành động thiết thực.

Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; từ đó sáng suốt trong lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực vận động người thân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc đi bầu cử đúng quy định.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, số lượng cán bộ Đoàn các cấp và cán bộ trong độ tuổi thanh niên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 121 người, số cán bộ trong độ tuổi thanh niên nhưng không phải là cán bộ Đoàn là 427 người. Đây là con số thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền vào lực lượng cán bộ Đoàn, thế hệ trẻ của tỉnh. Song đây cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, thử thách to lớn và là điều kiện để cán bộ Đoàn, thế hệ trẻ có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bạc Liêu có hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 67 đơn vị bầu cử cấp huyện, 521 đơn vị bầu cử cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, với 8.694 thành viên. Tổng số cử tri toàn tỉnh đến nay được niêm yết là 611.723 cử tri.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất tổng số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 10 người, trong đó Trung ương giới thiệu về 2 người. Số ứng cử viên do địa phương giới thiệu có cơ cấu: Nữ chiếm 62,5%, trẻ tuổi chiếm 37,5%; một người tái ứng cử. Ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 83 người, cấp huyện là 386 người, cấp xã là 2.846 người. Cơ cấu nữ, trẻ, tái cử, ngoài đảng, dân tộc, tôn giáo, tỷ lệ đều đảm bảo theo quy định.

H. Mẫn