leftcenterrightdel
Tuyên truyền trực quan cổ động trên địa bàn TP. Bến Tre. 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền cổ động trực quan: treo cờ, băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên lãnh đạo, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau thời gian bầu cử để kịp thời định hướng dư luận, ổn định tư tưởng và đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả nếu xảy ra vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra và phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử; đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin tuyên truyền trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Fanpage, Vcnet.vn…). Xây dựng, tập hợp khối đoàn kết toàn dân tộc; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời có phương án và biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Thực hiện theo định hướng của Tỉnh ủy, hiện cấp tỉnh và các huyện, thành phố đã bắt tay vào thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ, băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan…tại các địa điểm trung tâm, các điểm chuẩn bị bầu cử, các tuyến đường chính…Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử luân phiên tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện một số clip hình ảnh, câu chuyện truyền thanh “Lên xe anh đi bầu” tuyên truyền về bầu cử trên trang Fanpage của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh với các nội dung khẩu hiệu như: “Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 - Ngày hội của toàn dân”, “Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”… Kế hoạch sắp tới của đơn vị sẽ tiếp tục lưu diễn ở các địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Theo tinh thần khuyến cáo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy lưu ý, công tác tổ chức các hoạt động phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”…

Không chỉ tuyên truyền, công tác giám sát các địa bàn bầu cử được đẩy mạnh. Theo đó, ngày 5/5, đoàn công tác tỉnh Bến Tre do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng làm trưởng đoàn đến giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Phú Phụng và Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách.

leftcenterrightdel

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng phát biểu tại xã Phú Phụng.

(Ảnh Việt Cường). 

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử của 2 xã Phú Phụng và Hòa Nghĩa đã thực hiện đảm bảo từng bước quy trình đúng theo luật định. Ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến bầu cử. Tổ chức hội nghị hiệp thương 3 lần để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến thời điểm này, các xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử tại khu vực bầu cử của các ấp và tại trụ sở UBND xã. Trong lần bầu cử này, toàn xã Phú Phụng có 8.026 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu 8 đơn vị bầu cử để lựa chọn 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tổng số 44 ứng cử viên. Xã Hòa Nghĩa có 9.945 cử tri sẽ bầu ra 27 đại biểu HĐND xã trong danh sách 46 ứng cử viên tại 8 đơn vị bầu cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng đánh giá cao việc chủ động triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 2 xã Phú Phụng và Hòa Nghĩa đúng theo tiến độ đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền về bầu cử để cử tri nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bỏ phiếu bầu ra những người tiêu biểu đủ đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau bầu cử. Phát động thi đua trong nhân dân tích cực tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu thay, chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức bầu cử để ngày bầu cử 23/5/2021 thật sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, Đoàn kiểm tra số 3 Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại UBBC xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại và UBBC huyện Bình Đại.

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó chủ tịch UBBC tỉnh Huỳnh Quang Triệu đề nghị: UBBC xã, huyện tập trung lãnh đạo kiểm tra, rà soát thông tin trong hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã để bổ sung, hoàn chỉnh theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Lập danh sách, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, đảm bảo tuân thủ đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử. Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND xã, huyện, tỉnh để thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định, dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử, về danh sách người ứng cử, danh sách cử tri và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị khác có liên quan đến công tác bầu cử. Xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho UBBC các xã, phường, thị trấn và các tổ bầu cử./.

 

 

 

 

 

 

PV