leftcenterrightdel

 Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: binhduong.gov.vn)

Chủ động phối hợp triển khai công tác bầu cử

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bình Dương đã chủ động quán triệt, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn một cách hiệu quả. Ngay từ đầu tháng 8-2020, Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ về công tác bầu cử. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và UBBC, các công tác chuẩn bị bầu cử đều có sự chuẩn bị trước một bước về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp. Các nội dung công việc được triển khai thực hiện theo kế hoạch và lịch bầu cử đề ra.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được các ngành chức năng xây dựng và triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương thực hiện đúng quy trình và tiến độ thời gian. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được các địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện theo kế hoạch.

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), UBBC tỉnh và UBBC cấp huyện đã tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử trên địa bàn quản lý; công tác kiểm tra, giám sát được chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, kịp thời giúp các địa phương, cơ sở tháo gỡ hoặc ghi nhận đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, cho ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu trong tất cả các công việc liên quan đến bầu cử.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn thành

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định, bảo đảm an toàn, yêu cầu trong tất cả các công việc liên quan theo kế hoạch của UBBC tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương cho rằng, thời gian tới, để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, UBBC tỉnh và các địa phương cần tập trung tiếp tục thực hiện một số công việc trọng tâm: bám sát nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử, đặc biệt là tập trung tuyên truyền đến các hộ gia đình, các khu nhà trọ bằng các tờ rơi in tiểu sử người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và quy trình bỏ phiếu; xây dựng mô hình “Phòng bỏ phiếu mẫu” để tuyên truyền đến bà con cử tri, công nhân lao động trên sóng truyền hình Bình Dương, các phương tiện truyền thông và trên Trang thông tin bầu cử tỉnh.

Đồng thời, UBBC tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện tốt việc lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị tốt cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3; công bố danh sách chính thức người ứng cử theo quy định và niêm yết tiểu sử tóm tắt người ứng cử, danh sách cử tri đúng luật định, tạo mọi điều kiện thuận lợi tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri nhằm thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử như xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử; in thẻ cử tri từ danh sách niêm yết cử tri; xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động để các tổ bầu cử báo cáo tiến độ cử tri đi bầu trong ngày bầu cử.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức họp định kỳ hằng tuần để nghe báo cáo tiến độ bầu cử; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở từng địa phương; phát huy vai trò của các tiểu ban bầu cử, ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử; chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đợt 2. Qua đó, sẽ kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết các hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử. Sau khi có kết quả bầu cử, sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để bầu ra các chức danh thuộc HĐND và các chức danh thuộc UBND và Hội thẩm nhân dân…/..

Chi Mai