leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Trúc)

Theo đó, từ ngày 13/4 đến ngày bầu cử 23/5/2021, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức họp dân tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; thông tin về danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; thời gian, địa điểm bỏ phiếu tại địa phương. Sau ngày bầu cử 23/5/2021, thông tin tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin cần triển khai các nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Trong đó, đặc biệt lưu ý cần tăng cường tần suất tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp điều kiện các địa phương; khi tuyên truyền cần kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật, hướng dẫn của trung ương và thực tế thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương theo tiến trình luật định.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày nội dung triển khai về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu quy định về công tác bầu cử, nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử…

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chia sẻ một số lưu ý việc trong tham gia công tác tuyên truyền bầu cử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã. Trong đó, cần quan tâm nắm tình hình thông tin trên địa bàn về việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan công tác bầu cử, về ứng cử viên… để phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết kịp thời./.

PV