Thực hiện Công văn số 219-CV/VPTW ngày 10/3/2021 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ĐHQGHN đã triển khai quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn; Ban Giám đốc ĐHQGHN và đông đủ các cử tri là công chức, viên chức, người lao động thuộc Cơ quan ĐHQGHN.


 100% cử tri nơi công tác tán thành giới thiệu Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Ảnh: Lan Anh

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư Thường trực, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN và đồng chí Võ Thị Minh Trang - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, CHủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN là nhân sự được Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Thị Minh Trang báo cáo quy trình lựa chọn giới thiệu và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV theo Luật Bầu cử Quốc hội và tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Kim Sơn.

Tại Hội nghị, các cử tri Cơ quan ĐHQGHN đã phát biểu ý kiến, nhận xét, đánh giá đối với ứng cử viên được giới thiệu. Theo đó, các ý kiến thống nhất đánh giá cao đồng chí Nguyễn Kim Sơn là người có năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, có tầm nhìn, biết lắng nghe tiếng nói của cử tri. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị 100% cử tri Cơ quan ĐHQGHN có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐHQGHN ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn cảm ơn các cử tri Cơ quan ĐHQGHN đã tín nhiệm giới thiệu ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời, cam kết sẽ hết lòng phục vụ sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn ý thức rất rõ việc ra ứng cử ĐBQH là nhiệm vụ của Đảng phân công. Đây là việc rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao./.

VA