Hưng Yên: Triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử

Thứ hai, 01/03/2021 17:31
(ĐCSVN) – Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai các công việc liên quan đến bầu cử.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026  do MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức. (Ảnh: Đức Hùng)

Ngày 26/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu Hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; lãnh đạo Sở Nội vụ giới thiệu Hướng dẫn về trình tự, thủ tục làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiếp đó các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ một số nội dung gồm: Phương pháp, chủ thể tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; hướng dẫn rõ việc kê khai tài sản trong hồ sơ ứng cử… Ngoài ra, một số ý kiến thảo luận bằng Phiếu trao đổi được Ban Dân chủ - Pháp luật và Tôn giáo (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) tổng hợp để giải đáp kịp thời tại hội nghị.

Trước đó, ngày 25/2, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Kim Động nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền; tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế. Đồng thời, Ủy ban bầu cử huyện thành lập Tổ chuyên môn giúp việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử, kiểm tra và tổng hợp đầy đủ số liệu giúp Ủy ban bầu cử huyện, báo cáo các cấp theo quy định.

Ngày 23/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử trên địa bàn.  Hội nghị đã nghe giới thiệu, hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất cho 26 cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn giới thiệu 68 người ứng cử; 2 người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện. Từ ngày 24/2 đến ngày 11/3/2021, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có chỉ tiêu giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện phải triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tại đơn vị mình, chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã có quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện gồm: Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế. Đồng thời Ủy ban bầu cử huyện cũng thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm đã nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Văn Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, nhất trí giới thiệu 63 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Văn Lâm khóa XX, trong đó 11 người khối Đảng; 17 người khối chính quyền; 4 người khối lực lượng vũ trang; các đoàn thể chính trị - xã hội, tôn giáo 9 người; tổ chức kinh tế và các đơn vị sự nghiệp 8 người; khối xã và thị trấn 14 người. Về cơ cấu người được giới thiệu: nữ chiếm 35%, tỷ lệ ngoài Đảng 10%; trẻ tuổi chiếm 15%; tỷ lệ tái cử chiếm 30%. HĐND huyện Văn Lâm khóa XX được quy định bầu 33 đại biểu.

Theo quy định, HĐND huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu 33 đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. 66 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX đều bảo đảm các tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử; quá trình hiệp thương bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng cơ cấu, thành phần…

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Giang tổ chức đã thỏa thuận, thống nhất giới thiệu 60 đại biểu theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, độ tuổi để ứng cử tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  HĐND huyện Văn Giang khóa XX được bầu 32 đại biểu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận, thống nhất giới thiệu 65 đại biểu đáp ứng đủ tiêu chuẩn để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Kiều Giang
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực