leftcenterrightdel
 Ông Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử tại một doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời. (Ảnh: QT)

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong 3 đợt. Đợt 1 từ nay đến hết tháng 4 (tháng cao điểm); đợt 2, từ đấu tháng 5 đến ngày bầu cử (23/5/2021); đợt 3, sau khi kết thúc bầu cử.

Các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh trực tiếp tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Trong đó, các báo cáo viên sẽ chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Hải Minh (T/h)