leftcenterrightdel
Đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng, cơ cấu thành phần 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X là 160, đảm bảo số dư, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, tỷ lệ tái cử, giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý Nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của TP Hồ Chí Minh là 30, trong đó Trung ương đưa về 15, thành phố giới thiệu 15. Từ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự kiến số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 45 nhằm đảm bảo số dư người ứng cử theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

PV