Làm rõ về quy định cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

Làm rõ về quy định cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tư pháp nghiên cứu tờ trình, đánh giá, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở đó, tham mưu rõ cho Thủ tướng Chính phủ về việc đáp ứng điều kiện trình Chính phủ của dự thảo Nghị định quy định cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.
Phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030
(ĐCSVN) – Đến năm 2030, Việt Nam phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội,...
Xây dựng chiến lược bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biển
Xây dựng chiến lược bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biển
(ĐCSVN) – Xây dựng chiến lược bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biển; nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân khu vực ven biển thông qua tập huấn và...
Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh
Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh
(ĐCSVN) - Mặc dù các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã có những bước đi cụ thể trong việc đẩy lùi rác thải nhựa đại dương, nhưng thực...