Bình Định kiểm soát nguồn thải vùng biển ven bờ

Thứ sáu, 23/07/2021 14:46
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, 2 năm tới, Sở TN&MT tỉnh Bình Định sẽ triển khai “Nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ” của tỉnh.
 
leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: Thu Dịu)

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ triển khai các hoạt động điều tra, nghiên cứu xác định các nguồn thải trực tiếp ra vùng biển ven bờ (khảo sát các đối tượng xả thải trực tiếp và gián tiếp vào vùng biển ven bờ tỉnh có lưu lượng từ 5 m3/ngày đêm trở lên), xây dựng bản đồ các nguồn thải trực tiếp ra vùng biển ven bờ và đề xuất giải pháp kiểm soát nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên, Sở TN&MT sẽ phối hợp với cơ quan tư vấn cùng các sở, ngành, UBND các địa phương ven biển tập trung thực hiện các nội dung, như: Thu thập, rà soát thông tin, số liệu, tài liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá các yếu tố liên quan đến việc xả thải nước thải. Điều tra, khảo sát, thu mẫu nước thải có liên quan đến việc xả thải nước thải. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá, phân tích hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ xả thải nước thải vào nguồn nước theo hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN2000.

Vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định được tính từ dải ven bờ khu vực cửa sông Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn vào đến khu vực bãi Bàng Bé, TP Quy Nhơn và vùng đất ven biển thuộc 33 xã, phường, thị trấn có biển của tỉnh.

Kết quả điều tra, nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng giúp UBND tỉnh có đủ thông tin để đưa ra quyết định trong việc nhận định, đánh giá chi tiết thực trạng quản lý vùng bờ của tỉnh, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo ở địa phương.

Theo Bộ TN&MT
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực