leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN )

Thông tư gồm 4 chương, 14 điều, cụ thể: quy định về sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam; xác định lượng chất phân tán cần sử dụng; phun hoặc rải chất phân tán để ứng phó sự cố tràn dầu; giám sát hiệu quả phân tán đầu trong quá trình phun hoặc rải chất phân tán; theo dõi chất lượng môi trường sau khi sử dụng chất phân tán; Báo cáo sau khi sử dụng chất phân tán.

Thông tư được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam.

Các đơn vị, tổ chức và cá nhân sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam phải đáp ứng tất cả các quy định: chất phân tán chỉ được sử dụng trong vòng 72 giờ kể từ khi dầu tràn; không sử dụng chất phân tán khi phần lớn dầu tràn đã bị phong hóa hoặc phân tán tự nhiên; việc sử dụng chất phân tán chỉ áp dụng khi dầu tràn có độ nhớt theo quy định trừ các loại dầu nhẹ, dễ bay hơi là xăng, dầu hỏa, dầu diesel; trường hợp dầu tràn nằm trong giới hạn cho phép chỉ sử dụng chất phân tán để xử lý trên diện rộng khi hiệu quả phân tán dầu đạt lớn hơn hoặc bằng 35%; chỉ sử dụng chất phân tán trong điều kiện thời tiết biến có độ cao sóng nhỏ hơn 3m và độ dày lớp dầu trên mặt biển lớn hơn 0,06mm…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Bích Liên