Đổi mới giáo dục chính trị ở Vùng 5 Hải quân

Thứ ba, 30/05/2023 12:43
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, công tác giáo dục chính trị ở Vùng 5 Hải quân đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn Vùng.

Theo đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tính cấp thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, những năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn Vùng đã luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến kết quả xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Vùng.

Hằng năm, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án, trong đó, tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án với những nội dung, biện pháp sát tình hình, điều kiện thực tế của Vùng; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong toàn Vùng.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Công tác giáo dục chính trị tập trung hướng vào giáo dục, bồi dưỡng về truyền thống yêu nước; bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội; tăng cường giáo dục tình hình nhiệm vụ, tình hình biển đảo, đối tượng, đối tác, các nội dung bổ trợ, tăng thời lượng giáo dục trực quan qua đĩa hình, phim tài liệu, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng điện tử 3D... Cùng với nội dung giáo dục chính trị cơ bản, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động biên soạn tài liệu về giáo dục truyền thống, tình hình nhiệm vụ, trọng tâm, đột phá hàng năm; nhiệm vụ trong diễn tập, đối ngoại quân sự, nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn... Tính từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã biên soạn hơn 80 chuyên đề giáo dục truyền thống, giáo dục trong các nhiệm vụ cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đổi mới công tác giáo dục chính trị còn gắn liền với đổi mới các hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng; đổi mới hình thức thông báo chính trị - thời sự; đổi mới hình thức Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở. Từ năm 2011 đến nay, toàn Vùng đã tổ chức 14.628 lượt thông báo chính trị tuần ở các cấp cho hơn 16.000.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; 288 lượt thông báo thời sự tháng cấp Vùng, cấp Lữ đoàn cho hơn 300.000 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

Đẩy mạnh đổi mới giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; củng cố, tăng cường trận địa chính trị tinh thần vững chắc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cùng sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Dưới đây, là một số hình ảnh về hoạt động đổi mới giáo dục chính trị tại Vùng 5 Hải quân:

 Giáo dục truyền thống ở Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân.

Phút giải lao trên boong tàu của cán bộ, chiến sĩ Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127.

 Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân (ngoài cùng, bên phải) trao đổi tại Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, sổ sách, giáo án ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023.

Một tiểu phẩm tuyên truyền về pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127.

 Phút giải lao trên trận địa pháo của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 84, Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tham quan, học tập tại Khu Di tích Nhà tù Phú Quốc.

Giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân (đứng giữa hàng trên) tham quan một số sản phẩm trong Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, sổ sách, giáo án ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023.

Triển lãm, giới thiệu sách, báo tại Thư viện Vùng 5 Hải quân.

Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực