leftcenterrightdel
( Ảnh minh họa: Bích Liên)

Ngày 28/5 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo trực tuyến "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham vấn dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển".

Theo Bộ TN&MT, lấn biển là hoạt động đã phát sinh trên thực tế tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, về góc độ pháp lý, hiện Việt Nam chưa có các quy định cụ thể để quản lý và kiểm soát hoạt động lấn biến. Việc xây dựng Nghị định quy định hoạt động lấn biển là hết sức cần thiết, sẽ tạo hành lang pháp lý toàn diện, cụ thể để quản lý, kiểm soát hoạt động này; đồng thời, tháo gõ các vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư lấn biển.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ TN&MT đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định; đã gửi xin ý kiến của Bộ, ngành, địa phương cũng như đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Với quy định về khu vực lấn biển, Dự thảo đã chỉ ra các khu vực không được thực hiện lấn biển như: Di sản thiên nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật di sản văn hóa và pháp luật bảo vệ môi trường; Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, vùng đất ngập nước quan trọng đã được công bố theo quy định của pháp luật đa dạng sinh học; Vườn quốc gia, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật lâm nghiệp; Khu bảo tồn biển, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định của pháp luật thủy sản; Khu vực cảng biển, khu neo đậu, khu neo đậu tránh bão, luồng hàng hải theo quy định của pháp luật hàng hải; Các khu vực biển đã được quy hoạch, sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng; Các khu vực biển khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

PGS.TS  Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đề nghị, trong mỗi bản kế hoạch lấn biển phải nêu rõ những tác động của hoạt động này đối với tự nhiên, môi trường, đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như những tác động đến: Thủy lực và Thủy động lực học ven biển; Thủy văn và nước ngầm; Biển, sông và nước lợ; Hệ thống sinh học & sinh thái biển và nước ngọt; Giao thông và Tiếp cận; Quản lý chất thải; Giá trị đất đai; Cơ hội việc làm…

Đóng góp ý kiến vào dự thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi và cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến các quy định như: phạm vi điều chỉnh; kế hoạch lấn biển; đánh giá tác động của hoạt động lấn biển; giấy phép lấn biển…

Cho rằng, việc xây dựng kế hoạch lấn biến là hoạt động cần thiết, nhiều đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu lấn biển và tổ chức khảo sát, lập, tham vấn và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt Kế hoạch lấn biển của địa phương sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ TN&MT; trường hợp Kế hoạch lấn biển có khu vực không lấn biển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt./.

 

 

BL