Nghệ An: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Thứ hai, 02/08/2021 15:52
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành, thị làm tốt việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học biển.
leftcenterrightdel
 Nghệ An chỉ đạo làm tốt bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. (Ảnh: Bộ TN&MT)

UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo tiến hành điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản vùng ven bờ và vùng lộng biển Nghệ An, đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững; điều tra bổ sung khu vực biển tiềm năng (các hệ sinh thái biển) để thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung quy hoạch bảo vệ và khai thác thủy sản, tổ chức quản lý hiệu quả khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo lĩnh vực được phân công, nhằm đạt mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học biển, bảo tồn biển.

UBND tỉnh Nghệ An giao ngành Công an kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; kiểm tra, kiểm soát việc xuất nhập bến, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa lạch…

UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai tại địa phương.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt cho các tàu cá không vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.

Theo Bộ TN&MT
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực