Nhiều tỉnh thiết lập khu vực hành lang bảo vệ bờ biển

Thứ hai, 09/08/2021 14:22
(ĐCSVN) - Nhiều tỉnh đã phê duyệt danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh… Đây là nội dung được quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ TN&MT

Nghệ An: Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 21/2021 ngày 04/8/2021 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025.

Theo đó, quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại quyết định, UBND tỉnh Nghệ An giao mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Đối với những hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể theo quy định như trên, UBND tỉnh xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của Sở Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Bãi bỏ Quyết định số 38a/2020 ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

Bình Thuận: 54 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định số 936 phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh Bình Thuận có 54 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài bờ biển hơn 112,189 km. Nhiều khu vực bờ biển ở Bình Thuận đã được thiết lập hành lang nhằm giảm thiểu xói lở, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Cụ thể, phần đất liền có 51 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 110,125km. Trong đó, huyện Tuy Phong có 16 khu vực ở các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phước Thể, Liên Hương, Bình Thạnh, Chí Công, Hòa Minh và thị trấn Phan Rí Cửa với tổng chiều dài là 30,261km; huyện Bắc Bình có 5 khu vực ở xã Hồng Phong và Hòa Thắng với tổng chiều dài là 17,455 km; huyện Hàm Thuận Nam có 09 khu vực ở xã Thuận Quý, Tân Thành và Tân Thuận với tổng chiều dài là 12,417km; huyện Hàm Tân có 03 khu vực ở xã Sơn Mỹ và Tân Thắng với tổng chiều dài là 8,632km.

Đối với TP. Phan Thiết có 10 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại 4 xã, phường là Mũi Né, Phú Thủy, Hưng Long và Tiến Thành với tổng chiều dài bờ biển là 23,306 km. Còn thị xã La Gi có 8 khu vực ở 5 xã, phường là Tân Hải, Tân Tiến, Tân Bình, Bình Tân và Tân Phước với tổng chiều dài là 18,054 km. Riêng huyện đảo Phú Quý có 3 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển ở xã Ngũ Phụng, Tam Thanh và Long Hải với tổng chiều dài bờ biển là 2,064 km.

Vì vậy, việc UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh với 54 khu vực nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu xói lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan nhanh chóng xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn theo đúng quy định.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Quyết định số 1643 về việc phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Theo đó, nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu xói lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, toàn tỉnh có 40 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Trong đó, phần đất liền có 27 khu vực, phần huyện đảo có 13 khu vực.

Để nhanh chóng triển khai việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ và thực hiện công tác quản lý vùng bờ biển, hải đảo đạt hiệu quả cao, tại quyết định này, UBND tỉnh đã phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển đối với 35/40 khu vực.

Cụ thể, ranh giới ngoài của hành lang bảo vệ bờ biển tại 35 khu vực trên được tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển nằm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo được tính từ đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định./.

PV (tổng hợp) - Đoàn Linh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực