leftcenterrightdel
Nhiều khu vực bờ biển ở TP. Vũng Tàu đã được thiết lập HLBVBB, giảm thiểu xói lở, ứng phó với nước biển dâng. Ảnh: Bộ TN&MT 

Theo đó, nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu xói lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, toàn tỉnh có 40 khu vực phải thiết lập HLBVBB. Trong đó, phần đất liền có 27 khu vực, phần huyện đảo có 13 khu vực.

Để nhanh chóng triển khai việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ và thực hiện công tác quản lý vùng bờ biển, hải đảo đạt hiệu quả cao, tại Quyết định này, UBND tỉnh đã phê duyệt ranh giới HLBVBB đối với 35/40 khu vực. Cụ thể, ranh giới ngoài của HLBVBB tại 35 khu vực trên được tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; ranh giới trong của HLBVBB nằm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo được tính từ đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm chiều rộng HLBVBB theo quy định.

Trong đó, đối với 27 khu vực phần đất liền có tổng diện tích được phê duyệt là 182,41 ha. Trong đó, 05 khu vực thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu có diện tích được phê duyệt là 54,92 ha; 06 khu vực thuộc địa bàn huyện Long Điền có diện tích là 11,41 ha; 06 khu vực thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ có diện tích là 15,75 ha; 10 khu thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc có diện tích 95,33 ha.

Còn phần huyện đảo, thuộc khu vực Côn Đảo có 13 khu vực phải thiết lập HLBVBB. Tuy nhiên, tại Quyết định này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ phê duyệt ranh giới HLBVBB đối với 08 khu vực với tổng diện tích là 45,6 ha; đối với 05 khu vực còn lại trên hòn Côn Sơn sẽ được phê duyệt sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng huyện Côn Đảo được phê duyệt.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan công bố khu vực thiết lập HLBVBB trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày ranh giới HLBVBB được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện việc cắm mốc giới HLBVBB; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, bảo vệ HLBVBB trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn giao UBND thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tham gia phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới HLBVBB trên địa bàn; quản lý, bảo vệ mốc giới HLBVBB; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi HLBVBB; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ HLBVBB; niêm yết công khai Bản đồ thể hiện ranh giới HLBVBB tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn có biển nơi có HLBVBB…/.

Theo Bộ TN&MT