Việt Nam cam kết ủng hộ, thực hiện phát triển bền vững khu vực biển Đông Á

Thứ năm, 02/12/2021 16:13
(ĐCSVN) – Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết: Việt Nam mong muốn được hợp tác với các nước trong khu vực, cùng nhau hành động và chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực biển Đông Á (SDS-SEA). Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động SDS-SEA.
leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TL 

Đại hội biển Đông Á (East Asian Seas Congress - EASC) lần thứ 7, thuộc khuôn khổ Quan hệ đối tác Quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA) đã được tổ chức thành công vào ngày 1-2/12 tại Campuchia, với sự chủ trì của ông Say Samal, Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia.

Chủ đề của Đại hội là “Hướng tới Chương trình Phát triển Xanh: Các hệ sinh thái đại dương khỏe mạnh và Thịnh vượng chung”, đồng thời khởi động Lộ trình PEMSEA 2030 thông qua Tuyên bố cấp Bộ trưởng.

Tham gia Đại hội có các quan chức Chính phủ cấp cao từ 11 quốc gia thành viên, Ủy ban điều hành PEMSEA, các đối tác phi quốc gia, các tổ chức phi chính phủ v.v…

Đại diện cho Chính phủ Việt Nam và với tư cách là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Biển Đông Á năm 2021 và Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết: Việt Nam trở thành quốc gia thành viên của PEMSEA kể từ năm 2003, bắt đầu bằng việc ký kết Tuyên bố Putrajaya và cam kết thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEA).

Kể từ đó, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hợp tác hành động cùng với các quốc gia khác trong khu vực trong phạm vi SDS-SEA để phát triển bền vững vùng bờ khu vực các biển Đông Á.

Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là PEMSEA, Việt Nam đã thực hiện thành công SDS-SEA như: Ban hành và thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng và công bố Báo cáo quốc gia về hiện trạng biển và vùng bờ: Hướng tới nền kinh tế biển xanh 2018…

leftcenterrightdel
Đại diện Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội trực tuyến. Ảnh: TL 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai việc lập quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái; xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thứ trưởng cũng cho biết, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một minh chứng thể hiện cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững, cụ thể là đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững 2030 của Liên hiệp quốc (SDGs) và các cam kết quốc tế khác như Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), Khung Đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 và các cam kết quốc tế, khu vực liên quan khác.

“Việt Nam mong muốn được hợp tác với tất cả nước trong khu vực và các đối tác khác, cùng nhau hành động và cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á. Chúng tôi cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện SDS-SEA tại Việt Nam”, Thứ trưởng cho biết.

Tại Đại hội, Tuyên bố cấp Bộ trưởng EAS lần thứ 7 nêu rõ các cam kết: Tái khẳng định và xây dựng dựa trên các Tuyên bố hoặc cam kết cấp Bộ trưởng trước đây của khu vực nhằm hỗ trợ việc thực hiện SDS-SEA và các thỏa thuận quốc tế quan trọng; Nhận thức được các tác động và cơ hội của đại dịch toàn cầu; Đánh dấu sự tiến bộ trong khu vực thông qua nền tảng hợp tác và đối tác PEMSEA cũng như các năng lực chính của PEMSEA (hoàn thành các báo cáo khu vực vùng bờ và mười báo cáo Quốc gia về hiện trạng biển và vùng bờ- SOC về Kinh tế Xanh; mở rộng quy mô quản lý tổng hợp vùng ven biển

Đồng thời, cam kết triển khai thực hiện Lộ trình PEMSEA đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện SDS-SEA 2023-2027, được định hướng bởi các mục tiêu/ưu tiên chiến lược chính về Đại dương, con người và nền kinh tế khỏe mạnh; Kêu gọi các nước khu vực hành động nhằm xây dựng lại tốt hơn khắc phục khỏi tác động của đại dịch toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tăng cường hướng tới một nền quản trị đại dương có trách nhiệm và mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững và nền kinh tế xanh./.

Bích Liên
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực