Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ (bên phải) thăm và tặng quà các hộ gia đình
chính sách dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuật 2018 (Ảnh: Phạm Đăng)

Năm đầu tiên tự cân đối thu – chi và điều tiết ngân sách Trung ương

Phóng viên (PV): Năm 2017 được đánh giá là năm mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều tựu đáng khích lệ trên nhiều mặt. Vậy đồng chí có thể cho biết khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, với sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh, Hưng Yên đã thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế (GRDP) tăng trưởng 8,45%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 49,3 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2016.

Với những hoạch định chiến lược, giải pháp phù hợp, sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh những năm gần đây có những bước phát triển vượt bậc. Cơ cấu công nghiệp, thương mại chuyển dịch tích cực; các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có thương hiệu, giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường được giữ vững và phát triển. Đặc biệt, 2017 là năm đầu tiên Hưng Yên tự cân đối thu - chi ngân sách. Thu ngân sách tiếp tục khởi sắc với số thu 12.015 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa 8.639 tỷ đồng, đạt 110% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội cũng đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm giải quyết, qua đó tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông thông được kiềm chế; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm xuống… Có thể nói đây là những yếu tố quan trọng để khẳng định, Hưng Yên sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong năm 2018.

PV: Đồng chí có nói những thành tựu mà Hưng Yên đạt được là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như nhân dân toàn tỉnh. Vậy đâu là nguyên nhân chính để tỉnh Hưng Yên đạt được những kết quả nổi bật như vậy?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Năm 2017 là dấu mốc Hưng Yên tròn 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017). Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói để đạt được những kết quả như thời gian qua, tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại như: Huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó hạ tầng giao thông được ưu tiên đầu tư để giải quyết "nút thắt" về giao thông, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, coi đây là bước đột phá của tỉnh trong việc hướng tới sự "công khai, minh bạch, dân chủ, trách nhiệm" đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên đầu tư phát triển các trường đại học và các trường cao đẳng, cơ sở dạy nghề trên địa bàn theo hướng đào tạo đa ngành, đa nghề, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tôi khẳng định, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Hưng Yên vượt qua những khó khăn thách thức, giành được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PV: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng như Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020. Hưng Yên sẽ làm gì để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra? Nhiệm vụ nào là quan trọng và có tính đột phá?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh với tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt và tập trung cao trong tổ chức thực hiện đồng bộ các Chương trình của Tỉnh ủy, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Hưng Yên sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp nhận các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, thân thiện với môi trường, đem lại giá trị gia tăng cao. Cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đạt mục tiêu theo Đề án cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đề ra.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, làm tốt công tác y tế dự phòng.Tăng cường thu hút phát triển du lịch; coi trọng nâng cao chất lượng làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hoá. Chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, gia đình chính sách. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Để làm được những nhiệm vụ trên, Hưng Yên sẽ tiến hành đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

PV: Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm mỗi dịp Tết đến xuân về là đảm bảo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm no, đủ đầy. Vậy, đồng chí hãy cho biết, công tác này của tỉnh Hưng Yên đã và đang được triển khai như thế nào?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những năm qua, tỉnh luôn quan tâm công tác người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Hàng năm, tỉnh dành nhiều nguồn lực chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, đại đa số người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công và chăm lo, tu sửa các công trình ghi công liệt sỹ được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Mỗi năm, tỉnh đã dành từ 25 đến 30 tỷ đồng hỗ trợ, nâng cao đời sống, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và ngày 27/7 hàng năm.

Đối với dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp tới, chúng tôi đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...; hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Tôi có thể ví dụ về việc tri ân gần đây là, tại chương trình trao quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam” do huyện Văn Giang tổ chức vừa qua, tỉnh cũng như huyện đã trao 150 suất quà tết và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến gia đình các nạn nhân da cam, hộ nghèo trong huyện. Có thể nói, việc làm này thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, như là một lời tri ân tới các gia đình và nạn nhân bị di chứng do chiến tranh gây ra. Tôi hy vọng rằng, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, có ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn cùng xây dựng kinh tế gia đình, quê hương giàu mạnh.

PV: Một mùa xuân mới đã đến, đồng chí có lời gửi gắm nào tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động và độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2018?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Là bạn đọc thường xuyên, trung thành của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin chúc toàn thể Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động và độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam năm mới 2018 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Với những kết quả đã đạt được, tôi hy vọng Báo sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

PV: Nhân dịp đầu năm mới, xin gửi tới đồng chí và gia đình lời chúc sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Hoa (thực hiện)