Giữ gìn sự trong sạch của Đảng

Thứ năm, 30/01/2020 15:56
(ĐCSVN) – Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyền biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh...
Hình ảnh tại Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Công tác kiểm tra có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng và với sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Trong nhiều Hội nghị, Hội thảo của Ngành Kiểm tra Đảng đã dẫn lại câu nói của V.I Lênin: Có lãnh đạo mà không kiểm tra, coi như không lãnh đạo. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã chỉ rõ: “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức” (Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng ngày 29/7/1964).

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong những năm qua đã góp phần ngăn ngừa những thói hư, tật xấu của cán bộ và những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của tổ chức. Cũng thông qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã phát hiện nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, đồng thời trả lại sự trong sạch cho cán bộ trước những nghi ngại không có căn cứ, qua đó góp phần làm trong sạch đội ngũ, tăng thêm sức mạnh cho Đảng ta. Việc xử lý cán bộ vi phạm được ví như “chặt cành sâu để cứu cây”, đó làm công việc thường xuyên của Đảng và thể hiện tính nghiêm minh trong công tác kiểm tra, giám sát.

Kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc  tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019

Cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.878 tổ chức đảng và 277.635 đảng viên, có 65.327 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.364 tổ chức đảng và 10.232 đảng viên (có 4.938 cấp ủy viên các cấp, chiếm 48,2%).

Các cuộc kiểm tra được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương; trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội, đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật kịp thời với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điển hình là vụ việc ở Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, Bộ Giao thông Vận tải...

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng đồng thời, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, bất cập trong các cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết, điểm nổi bật trong năm 2019 là 100% Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành trong thời gian ngắn với chất lượng, hiệu quả cao.

Việc thực hiện các nhiệm vụ khác như kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính Đảng được Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, chất lượng được nâng cao. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nêu rõ những ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để tiếp tục phát huy; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, không để gây bức xúc trong dư luận và có tác dụng phòng ngừa cao.

Thi hành kỷ luật gần 55.000 đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay (năm 2016-2019), cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với các năm trước đây. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng; tạo được hiệu ứng lan tỏa.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 226.479 tổ chức đảng và 1.054.699 đảng viên, trong đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 36 đoàn kiểm tra, kiểm tra 110 tổ chức đảng. Toàn Ngành đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 13.619 tổ chức, 16.214 cấp ủy viên các cấp và 24.727 đảng viên, gần bằng cả nhiệm kỳ của khóa XI (khóa XI, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra 16.000 tổ chức đảng, 55.000 đảng viên và cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm).

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên, trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 38 sỹ quan trong lực lượng Công an, Quân đội (cấp tướng là 23 đồng chí...).

Đặt lợi ích quốc gia lên trên hết

Đánh giá về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyền biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, Ngành đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục sai phạm, siết chặt đội ngũ, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu: “Điều quan trọng là chúng ta từng bước làm rõ được, tại sao số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm kéo dài qua nhiều năm không được phát hiện? Phải chăng hằng năm, từng nhiệm kỳ chúng ta đánh giá chưa chính xác chất lượng đảng viên và tổ chức đảng? Phải chăng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp chưa được coi trọng, chưa làm tốt, tiến hành không thường xuyên? Trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hình thức, thiếu dân chủ? Tính chiến đấu của người cộng sản, người đảng viên không được phát huy? Đây là những vấn đề cần hết sức quan tâm trong thời gian tới.”

Nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Kết quả này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chấn chỉnh lại tác phong, đạo đức người cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo giữ những trọng trách lớn trong việc điều hành, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Nếu không kịp thời kiểm tra, xử lý sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường, làm tổn hại lợi ích quốc gia và tổn thất cán bộ.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại  Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019 

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra, với mục tiêu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong năm 2020, đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm; đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi và là chỗ dựa vững chắc để UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.                                                    

Cấp ủy kịp thời xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Chương trình kiểm tra năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa mới được thông qua, quý I năm nay Ban Bí thư sẽ tiến hành kiểm tra đối với 63/63 tỉnh, thành ủy và các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương).

Thứ hai, trên cơ sở các quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT các cấp tiến hành rà soát chương trình, kế hoạch công tác còn lại của nhiệm kỳ này; khẩn trương xây dựng chương trình công tác trong năm 2020 sát với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình, có trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tập trung vào việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhất là các nội dung chuẩn bị phục vụ đại hội.

Thứ ba, UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao với quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn, khắc phục cho được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Đối với tổ chức đảng, cần tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, mua sắm tài sản, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ và những vi phạm mới phát sinh, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội...

Đối với đảng viên, cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương...

Thứ tư, tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội.

Qua kiểm tra và giải quyết tố cáo, phải kịp thời kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và kết thúc trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở theo quy định.

Tăng cường sự chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo Quy định số 195 của Ban Bí thư để tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành.

Thực hiện nghiêm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau mỗi kỳ họp UBKT nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn cảnh tỉnh sai phạm.

Thứ năm, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp làm tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm về nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời kiểm tra, xem xét kết luận./.

Hiền Hòa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực