Câu 1

Đảng trí tuệ tài năng, vững tay lái, đưa dân tộc sánh tầm thời đại

Nước kiên trì đổi mới, ngời ý chí, sáng nhân văn rạng rỡ non sông

Câu 2

Đại hội Đảng thành công, định hướng chiến lược, xây cơ đồ tương lai tươi sáng

Toàn dân Việt đoàn kết, đề cao trách nhiệm, nắm vận hội phát triển vững bền

Câu 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh, mẫu mực nhân văn, sáng ngời ý chí, sống vì dân, vì nước

Tấm gương người cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn trọng nghĩa, trọng tình.

Câu 4

Đón Tết phát huy dân chủ, khơi dậy sức dân, xây nên tầm vóc mới

Mừng Xuân tôn trọng kỷ cương, nghiêm minh phép nước, tạo thế phát triển bền

Câu 5

Thế mới, tầm mới, tư duy mới, đột phá phát triển

Chào xuân, đón xuân, khởi sắc xuân, tràn đầy niềm vui

Câu 6

Tôi luyện ý chí, đề cao tài đức, vì nhân dân phục vụ

Phát huy tiềm năng, chủ động sáng tạo, bởi đất nước phồn vinh    

Câu 7

Đón Tết đổi mới tư duy, tăng cường chuyển đổi số

Mừng Xuân đề cao hiệu quả, chọn hướng đúng đầu tư

Câu 8

Vui Tết nâng cao bản lĩnh, trọng năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, uy tín và gương mẫu

Đón Xuân giải quyết công minh, bài lãng phí, tham nhũng, quan liêu, đầu tư có hiệu quả

Câu 9

Phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với cơ sở

Xây dựng mục tiêu, đầu tư, hiệu quả, phát triển từng địa bàn

Câu 10

     Mừng Tết đẩy mạnh sản xuất, sáng tạo, chung tay xây dựng nông thôn mới    

Đón Xuân khai thác tiềm năng, liên kết, đầu tư phát triển địa phương giàu

     Câu 11

Đón Tết đẩy mạnh đối thoại, lắng nghe, giải quyết việc dân từ cơ sở

Mừng Xuân tăng cường đoàn kết, đồng thuận, chung tay vì nước ắt thành công

Câu 12

Mừng Tết tăng cường đoàn kết dân chủ kỷ cương sáng tạo phát triển

Đón Xuân chấn chỉnh tác phong trách nhiệm gương mẫu công bằng văn minh

Câu 13

Đón Tết sum vầy nhà nhà phấn khởi

Mừng Xuân đột phá đất nước vươn tầm

Câu 14

Tiễn Canh Tý, đẩy chuột bạch lăng loan, lùa dịch bệnh tai ương về quá khứ

Chào Tân Sửu, mừng trâu vàng đến cửa, đón tin vui đổi mới rạng tương lai

Câu 15:

Mừng Tết niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới đưa đất nước phát triển

Đón Xuân trách nhiệm cao, tinh thần cao, quyết tâm cao vì dân tộc hùng cường

Câu 16:

Hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Lựa chọn giới thiệu người đủ tài đức, đủ tinh thần, trách nhiệm cao vì nhân dân phục vụ

   Bầu cử những đại biểu ngời bản lĩnh, ngời ý chí, quyết tâm lớn xây đất nước phồn vinh.

Vũ Đình Liên