Búa liềm cờ đỏ sao vàng

Lòng vui mởi hội thêm trang sử hồng

Đại hội Đảng đã thành công

Cùng xuân Tân Sửu vun trồng niềm tinƠn Người, ân đức tổ tiên

Nhiệt thành dậy sóng bao miền đảo xa

Tầng không cánh én thăng hoa

Biên cương phên dậu lòng ta đồng hànhRuộng đồng ngô lúa đan xanh

Rừng dâng hoa trái ngọt lành tiếng thương

Vươn tầm cao những công trường

Thênh thang xa lộ cung đường an sinhKim chỉ nam ánh bình minh

Đổi mới sáng tạo, ta mình chung tay

Hồng chuyên sức trẻ dựng xây

Lòng dân có Đảng  xuân này thêm xuânRừng măng vừa mới thêm mầm

Cây trong vườn Bác âm thầm nở hoa.

Khánh Hương