Xuân về đất nước sang trang,

Đoàn kết, đổi mới vững vàng tiến lên.

Định hướng phát triển vững bền,

Lịch sử dân tộc viết nên sử vàng.

Tô thắm cờ đỏ sao vàng,

Năm châu, bốn biển huy hoàng tung bay.

Ngợi ca tài, đức trước nay,

Vì dân dâng hiến tháng ngày tôn vinh.

Vận hội đất nước chuyển mình,

Dân giàu, nước mạnh, nghĩa tình nâng cao.

Tổ quốc ơi, yêu biết bao,

Ơn Người khắc nhớ, tự hào hiển danh.

Việt Nam dân tộc hùng anh,

Lịch sử truyền thống xây thành trường ca.

Đất nước ta, đẹp bao la,

Đổi mới vang mãi bài ca khải hoàn.

Võ Đình Liên