leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ: Thế Dương 

Ai về với hội làng ta

Cho tôi gửi tặng bó hoa chúc mừng

Đình làng nay được cấp bằng

Di tích lịch sử cha ông dựng nền.

 

Dẫu rằng trời đất biến thiên

Phong ba bão táp vẹn nguyên sử vàng

Hóa thân ba vị thành hoàng

Trung trinh hàng đức xóm làng tôn vinh.

 

Dẹp nguyên tặc cứu dưỡng sinh

Đem về cuộc sống yên bình ngày nay

Thắng phong kiến, thắng Nhật Tây

Góp công thắng Mỹ dựng xây cơ đồ.

 

Mỏng xanh từ hạt đỏ xưa...

Nơi chi bộ Đảng cắm cờ đầu tiên

Tự hào đất Thánh thiêng.

Đời sau kế tục... Lưu truyền xứng danh.

Thanh Nhị - Hải Dương