leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ: PC 

Gió chở xuân về chuyển sắc mây

Trên đồng mưa bụi lất phất bay

Hội làng đã mở mùa xuân đến

Anh hẹn cùng em tới hội này.

 

Chuyến đò năm trước trên sông biếc

Giã hội ra về anh biết em

Trên triền đê chia tay anh bảo

Hẹn cùng em đến hội sau.

 

Mưa bụi mờ bay đào thắm đỏ

Bến đò xuân mỗi lúc tràn đầy

Hội xuân còn đến hết mùa xuân

Muốn được cùng em hội một lần.

 

Đi trong mưa bay hoa đào nở

Cầu cho đôi lứa mãi còn xuân.

 

Thanh Nhị (CLB Thơ Côn Sơn)