leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ: PC 

Chín mốt xuân đã đi qua

Hôm nay nhìn lại lòng ta tự hào

Đảng ta vĩ đại biết bao

Từ dân nô lệ đi vào sử sanh.

 

Gian nan, lãnh đạo, đấu tranh

Công nông, trí thức... Kết thành liên minh

Trải qua  hai cuộc trường chinh

Bắc Nam thống nhất hòa bình tự do.

 

"Công lao Đảng thật là to

Chín mốt năm ấy một pho sử vàng"

Giờ đây đổi mới sang trang

Non sông gấm vóc huy hoàng đẹp tươi.

 

Thỏa lòng mong ước của Người

Dân giàu nước mạnh gấp mười ngày xưa

Vượt lên bão táp nắng mưa

Tình Dân nghĩa Đảng sớm trưa một lòng.

 

Chín mốt xuân ấy vun trồng

Cho mùa quả ngọt, chín hồng xuân nay.

Thơ: Thanh Nhị