Ta đánh giặc thơ trong tầm súng

Lúc công đồn tiếng thét xung phong

Khói lửa mịt mù trời rung đất chuyển

Ta tiến lên đâu có ngại ngùng

 

Ta đánh giặc thơ trong tầm súng

“Nhằm thẳng quân thù” khẩu lệnh Nguyễn Viết Xuân

Bom nổ tứ bề mảnh bom đất đá

Điểm xạ ngắn dài đạn vút bay lên

 

Ta đánh giặc thơ trong tầm súng

Máy bay thù gầm rít trên không

Chúng bổ nhào đạn xuyên bom trút

Trận địa cây cầu lẫn trong khói bom

 

Ta đánh giặc thơ trong tầm súng

Sau mỗi lần công kích, lần tọa độ bom

Phút yên lặng giữa nơi khói lửa

Lại nhớ về nơi ấy có em

 

Sức mạnh tình nâng ý chí ta lên

Hàng trăm trận thơ trong tầm súng

Đình Luận