Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Thứ sáu, 29/10/2021 19:07
(ĐCSVN)- Những báo cáo, bài viết tại hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non ở các cơ sở đào tạo trong nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; từ đó góp phần thực hiện đổi mới giáo dục mầm non đạt hiệu quả.

Ngày 29/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến “Chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trong hoạt động năm 2021 của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018- 2025” (Đề án 33).

 
 Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” theo hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia đến từ Đại học Eastern Finland - Wise Consulting Finland Oy (Phần Lan); Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Khoa học giáo dục Việt Nam; các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến giáo dục mầm non; 29 trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non; các trường mầm non, cơ quan quản lý giáo dục mầm non của nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hội thảo tập trung làm rõ 3 chủ đề liên quan đến xu hướng, mô hình đào tạo giáo viên mầm non trên thế giới và những đề xuất trong công tác đào tạo ở nước ta hiện nay; Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo giáo viên mầm non ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Phát triển một số năng lực cốt lõi trong chương trình đào tạo.

Những báo cáo, bài viết tại hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non ở các cơ sở đào tạo trong nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; từ đó góp phần thực hiện đổi mới giáo dục mầm non đạt hiệu quả. Hội thảo cũng đã thiết lập mạng lưới trao đổi chuyên môn, học thuật giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non trong và ngoài nước.

Về xu hướng, mô hình đào tạo giáo viên mầm non trên thế giới và những đề xuất trong công tác đào tạo ở nước ta hiện nay, các ý kiến đã phân tích thực tiễn những mô hình, chương trình đào tạo giáo viên mầm non ở một số cơ sở đào tạo trong nước, như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương,… Đồng thời, giới thiệu khung năng lực giáo viên mầm non khu vực châu Á Thái Bình Dương; chương trình đào tạo giáo viên mầm non ở Phần Lan, Australia, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia,... Từ đó, đề xuất các định hướng cho vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn xã hội, quá trình đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non ở nước ta.

Về nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo giáo viên mầm non, các nhà nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng đào tạo giáo viên mầm non và đặt ra những vấn đề cần đổi mới trong công tác đào tạo, chương trình đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng. Đặc biệt nhấn mạnh đến sự gắn kiến thức, kỹ năng với đạo đức nghề nghiệp trong nội dung đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo thông qua trải nghiệm thực tiễn, chú trọng cập nhật thành tựu của khoa học giáo dục và thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo.

Với nội dung phát triển một số năng lực cốt lõi trong chương trình đào tạo, các nghiên cứu đi sâu phân tích những năng lực cần thiết của người giáo viên mầm non, như: năng lực trí tuệ cảm xúc, năng lực quan sát, năng lực chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, năng lực cập nhật các vấn đề mới trong giáo dục mầm non, năng lực sử dụng ngoại ngữ... Từ đó, đưa ra những khuyến nghị về những nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá của giảng viên để hình thành những năng lực này ở người học trong chương trình đào tạo./.

Mỹ Anh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực