Khơi dậy, lan tỏa giá trị nhân văn của con người Hà Tĩnh

Thứ tư, 13/12/2023 16:15
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị ngành Tuyên giáo tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội; tập trung xây dựng, lựa chọn, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy, lan tỏa giá trị nhân văn của con người Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Sáng 13/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong đó, công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, phương pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo tổng kết hoạt động. 

Trong năm 2023, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành 1.578 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, ban hành 83 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực; thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích.

Ban Tuyên giáo cũng biên soạn và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2023 đạt hiệu quả; tích cực nhân rộng các nhân tố điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, địa bàn... Đồng thời, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của báo cáo viên theo hướng ngày càng linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng thời điểm.

Công tác nắm tình hình dư luận xã hội được quan tâm thực hiện qua nhiều kênh; công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai tích cực, có hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2023 tiếp tục đi vào chiều sâu.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, ngành Tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh, đất nước; tập trung xây dựng, lựa chọn, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận Hội nghị. 

Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thông tin kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm vừa qua, trong đó ghi nhận sự đóng góp của công tác Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị ban tuyên giáo các cấp tăng cường công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới; kết quả hoạt động các khu kinh tế và công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn; các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023. 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, bám nắm sớm các vấn đề, cung cấp thông tin tài liệu tuyên truyền trước các vấn đề nóng, khó, làm rõ các vấn đề người dân còn băn khoăn; chuẩn bị chu đáo tài liệu sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác định hướng báo chí; khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục có đóng góp đối với các mặt đời sống xã hội; tập trung xây dựng, lựa chọn, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy, lan tỏa giá trị nhân văn của con người Hà Tĩnh...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong công tác Tuyên giáo thời gian tới, trong đó, tập trung công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền sâu rộng các kết quả đã đạt được năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tiếp tục triển khai chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội; đấu tranh các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiện toàn số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực