Hải Dương: Chỉ số cải cách hành chính dưới 75% tổng số điểm phải báo cáo giải trình

Thứ sáu, 25/02/2022 16:22
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện có các chỉ số cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thấp dưới 75% tổng số điểm phải báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Sáng 25/2, tại hội nghị lần thứ 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương; Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo quy chế theo đúng tinh thần “5 rõ” để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thực hiện từ tháng 3/2022.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quy chế phải phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cơ quan trong hệ thống chính trị và phải có căn cứ đánh giá được hiệu quả thực hiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết tốt những vấn đề từ khi phát sinh, từ ở cơ sở.

Đối với kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền rộng rãi quy chế để đảng viên, nhân dân nắm được, hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện quy chế là phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn để cụ thể hoá các nội dung quy chế chưa nêu rõ, xác định trình tự, cách thức để thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại hiệu quả hơn. Các địa phương cần đa dạng hoá cách thức đối thoại, chú trọng đối thoại theo nhóm đối tượng để tiếp nhận những ý kiến chuyên sâu, sát với thực tế. Làm thật tốt công tác nắm bắt tình hình, chuẩn bị trước khi tiếp xúc, đối thoại để có thể giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị. Đổi mới việc tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại theo hướng phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để người dân không chỉ nêu các kiến nghị mà còn đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền về giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc, thực tiễn đặt ra...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý các địa phương cần nâng cao hiệu quả việc tiếp thu, giải quyết, trả lời các kiến nghị của người dân. Sau tiếp xúc, đối thoại, chậm nhất là 3 ngày phải có thông báo kết luận; phân công rõ ràng cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo tinh thần "5 rõ"; từng ý kiến, kiến nghị xác đáng của người dân đều phải được trả lời rõ ràng và quy rõ trách nhiệm cho cán bộ có trách nhiệm giải quyết. Tăng cường giám sát việc giải quyết sau tiếp xúc, đối thoại; xử lý nghiêm cán bộ không thực hiện nghiêm túc trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao trách nhiệm, tác phong, thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của người dân.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu phải phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu những cơ quan, đơn vị, địa phương có Chỉ số cải cách hành chính tụt bậc so với năm 2020.

UBND tỉnh cần đưa ra các giải pháp đồng bộ để khắc phục những hạn chế; tổ chức hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, người dân và danh nghiệp biết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan, người đứng đầu ở những cơ quan, đơn vị, địa phương hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện có các chỉ số cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thấp dưới 75% tổng số điểm phải báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện phải đăng ký công việc sáng tạo, đột phá năm 2022 để tập trung, quyết liệt cải thiện Chỉ số cải cách hành chính so với năm 2021./.

HOÀNG BIÊN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực