Hải Dương: Đảng bộ thành phố đầu tiên sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội

Thứ ba, 16/05/2023 19:36
(ĐCSVN) - Ngày 16/5, Thành ủy Chí Linh (Hải Dương) tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp huyện đầu tiên của Hải Dương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chí Linh báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ. 

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự. Cùng dự có lãnh đạo nhiều sở, ngành của Hải Dương.

Thực hiện hiệu quả các chương trình toàn khóa

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXIII đã thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch, đề án, chuyên đề, các chương trình công tác trọng tâm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Kinh tế - xã hội  trên địa bàn thành phố phục hồi rõ nét, đạt kết quả khá toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng. Giai đoạn 2020-2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân 10,4%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.200 tỷ đồng, đạt và vượt mức dự toán đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 87 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1%.

Công tác xây dựng, chỉnh trang, hoàn thiện các tiêu chí đô thị còn thiếu đạt nhiều kết quả. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội thay đổi rõ nét. Diện mạo và mỹ quan đô thị ngày một khởi sắc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ. Các vấn đề về an sinh xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Cải cách hành chính của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, luôn đứng tốp đầu cả tỉnh; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 640 đảng viên mới; tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 1.778 đảng viên; thành lập mới 3 tổ chức đảng ngoài doanh nghiệp. Chí Linh đã triển khai sớm, có hiệu quả công tác cán bộ theo đề án của Tỉnh ủy như: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường; luân chuyển cán bộ ngang giữa các xã, phường; bố trí cán bộ trẻ từ thành phố xuống làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường; Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu dân cư...

Tại Hội nghị, ý kiến các đại biểu đại diện các cấp ủy Đảng đã tập trung phân  tích và làm rõ những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, nêu ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ Đại hội.

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Chí Linh quyết định thông qua việc điều chỉnh 1 số các mục tiêu cụ thể; Điều chỉnh không triển khai 03 dự án, công trình trọng điểm; Điều chỉnh nội dung, tên gọi các công trình trọng điểm.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

 Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị Đảng bộ Chí Linh đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là các chương trình, đề án đã đặt ra. Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh, nhất là trong năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí cũng yêu cầu Thành phố cần khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ phù hợp với quy hoạch của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển, xứng đáng là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh Hải Dương. Đảng bộ thành phố cần điều chỉnh, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tiễn của địa phương để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đã đặt ra.

Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Hiệu đề nghị cấp ủy các cấp của Chí Linh cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm đào tạo, luân chuyển cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chí Linh cần lưu ý để sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài nguyên, đất đai; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; giải quyết nhu cầu việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng khẳng định, sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Chí Linh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung kịp thời phòng, chống và kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Nhiều mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động, 03 chương trình, 04 kế hoạch, 11 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội. Nhiều hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị được tập trung đầu tư, chỉnh trang theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường đạt kết quả tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo giữ vững ổn định; công tác cải cách hành chính được quan tâm, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Quốc Thưởng khẳng định, thành phố sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đảng bộ thành phố tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh việc Ban Thường vụ và cấp ủy viên các cấp trực tiếp dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu dân cư. Cấp ủy các cấp chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ; nâng cao chất lượng đảng viên; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Lãnh đạo thành phố tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các thành viên của Mặt trận và quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và các cơ quan quản lý nhà nước.

Chí Linh tập trung quản lý chặt chẽ và triển khai hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch chung các xã và các quy hoạch chi tiết. Thành phố kêu gọi các nhà đầu tư vào nghiên cứu, lập dự án đầu tư, nhất là các dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị sinh thái - nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, tu bổ di sản văn hóa, phát triển du lịch...

Bên cạnh đó, thành phố quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả các nguồn thu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Thành phố tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai; thực hiện nghiêm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận đất đai thuận tiện.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng... 

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Chí Linh tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương. Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và giao dịch hành chính của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Thành phố tăng cường các biện pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố xuống cơ sở. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chí Linh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong các lĩnh vực đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc; đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu...

Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận, thống nhất điều chỉnh một số mục tiêu cụ thể, công trình trọng điểm trong Nghị quyết./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực