Hải Dương phát huy vai trò của các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 17/11/2022 22:13
(ĐCSVN) - Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 35- NQ/TW của Bộ chính trị, tỉnh Hải Dương đã triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch một cách nghiêm túc, bài bản…
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội thảo “Báo chí địa phương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", ngày 17/11. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, an sinh xã hội luôn được bảo đảm.

Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả phát triển kinh tế - xã hội khá toàn diện trên các lĩnh vực; Kinh tế tăng trưởng bình quân 8,1%/năm (cao hơn bình quân cả nước); từ năm 2017, tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhiều xã đã và đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh hiện có 10 khu công nghiệp và gần 40 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 8,6%, cao thứ 8/63 cả nước và thứ 4/11 trong vùng đồng bằng sông Hồng; quy mô nền kinh tế đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; xếp thứ 13 trên Bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 63 tỉnh, thành năm 2021.

Năm 2022, trong bối cảnh những tháng đầu năm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng, nhưng với tinh thần “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh có sự phục hồi rõ nét, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. Ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 9,1% (KH năm tăng 10% trở lên). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá, ước cả năm 2022 đạt 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với dự toán năm; trong đó, thu nội địa 16,4 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với dự toán năm (bằng 89% so với năm 2021). Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 19,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với dự toán năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, tăng cường. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đảng bộ tỉnh Hải Dương hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 677 tổ chức cơ sở đảng với trên 108 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ “then chốt”.

Kết quả đạt được trên các lĩnh kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh luôn có sự đồng hành rất lớn của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cũng như Hội Nhà báo trong việc tuyên truyền, động viên, cổ vũ các phong trào. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ hoạt động của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo ở tỉnh. Hằng năm tỉnh đều cấp kinh phí để Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giải báo chí, tổ chức giải báo chí định kỳ theo chủ đề hằng năm của tỉnh, cũng như 5 năm/1 lần tổ chức giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng…để tạo sân chơi bổ ích cho các nhà báo trong tỉnh và trung ương có những tác phẩm hay, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung vô cùng cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục tiêu cao nhất của bảo vệ nền tảng tư tưởng là tạo nhận thức đúng đắn, niềm tin vững chắc vào bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là bảo vệ Đảng, là bảo vệ Tổ quốc trên các phương diện chủ quyền lãnh thổ, chế độ chính trị, nền kinh tế, bảo vệ bản sắc văn hóa, vị thế ngoại giao, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân Việt Nam …

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 35- NQ/TW của Bộ chính trị, tỉnh Hải Dương đã triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch một cách nghiêm túc, bài bản; trong đó tỉnh đã giao Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động chủ trì tham mưu phổ biến, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết 35- NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 53- KL/TW của Ban Bí thư, các quy định mới của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo 35 Trung ương  tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân; Thành lập Ban Chỉ đạo, Bộ phận giúp việc và các lực lượng có liên quan như: Tổ thư ký, Tổ cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 (trong các bộ phận này đều có lực lượng từ cơ quan Báo, Đài và Hội Nhà báo tỉnh tham gia) để tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh  để triển khai nhiều nội dung công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng; phân công thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai các hoạt động chỉ đạo, phối hợp lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền; Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các trang truyền thông ứng dụng các mạng xã hội phổ biến và có đông đảo người dùng (facebook, zalo, youtube, tiktok…) với những tên gọi gần gũi, gắn với địa phương. Đặc biệt, từ năm 2019 ở tỉnh thành lập Nhóm chuyên gia 35, trong đó có lực lượng hội viên Hội nhà báo tỉnh tham gia.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực và rút ra một số kinh nghiệm: (1) Phải nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2) Quan tâm xây dựng và tổ chức lực lượng tuyên truyền, trong đó xác định rõ lực lượng các cơ quan tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các cấp, Báo, Đài, Hội Nhà báo, các nhà báo, phóng viên, giảng viên… phải là những lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng của Đảng. (3) Tăng cường sự phối hợp, thống nhất lực lượng (lực lượng 47 của Quân đội, lực lượng Ban chỉ đạo 35 của Công an và Ban chỉ đạo 35 các cấp, các Hội đoàn thể…) để tạo ra tiếng nói cùng chiều, tạo sự đồng thuận xã hội. (4) hướng mạnh dư luận xã hội vào những điều tích cực, những thành tựu của chủ nghĩa xã hội nói chung của tỉnh nói riêng, đồng thời kiên quyết vạch trần phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

 Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong việc bảo vệ nền tảng của Đảng. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực trong Đảng và trong xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; Kiện toàn mạng lưới và cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng lực lượng chuyên trách, trong đó quan tâm xây dựng lực lượng ở cơ sở.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời kịp thời và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp giáo dục, học tập, phổ biến kết quả nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp tục đa dạng hóa hình thức đấu tranh, tăng cường phối hợp (Tuyên giáo, Công an, Thông tin truyền thông và các ngành) để trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng xây dựng, phổ biến luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Đẩy mạnh việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.

Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực