​Quyết liệt, khẩn trương hơn nữa để hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm

Thứ tư, 06/07/2022 18:36
(ĐCSVN) – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu, để tập trung thực hiện nhiệm vụ “Thích ứng linh hoạt - Tăng trưởng bứt phá” và đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở trên trong năm 2022, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều 6/7, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến vào các Tờ trình, Báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị; đặc biệt các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng hợp thảo luận ở tổ và tại hội trường. Hầu hết ý kiến tham gia của các đại biểu đều nhất trí cao với các nội dung được trình tại hội nghị, đồng thời phân tích, bổ sung làm rõ và đề xuất các vấn đề cụ thể, thiết thực.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Xuân Thăng tiếp thu ý kiến thảo luận tại Hội nghị và làm rõ hơn những nội dung đã được Hội nghị thông qua.

Định vị rõ vị trí tỉnh Hải Dương khi quy hoạch tỉnh

Về Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Phạm Xuân Thăng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thảo luận tại 3 Hội nghị để chỉ đạo hoàn thiện báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện các quy trình bảo cáo các bộ, ngành Trung ương theo tiến độ đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với quan điểm, mục tiêu, phương án được nêu trong dự thảo báo cáo tổng hợp do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình và ủy quyền cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện một số nội dung để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo HĐND tỉnh trước khi gửi xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương lân cận nhằm đảm bảo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện dự thảo báo cáo và cho ý kiến trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ. 

Về tiềm năng, lợi thế, các ý kiến đánh giá rõ nét hơn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, điểm nghẽn trong dự thảo báo cáo quy hoạch, đặc biệt là phải so sánh với lợi thế vùng, khu vực để định vị rõ vị trí tỉnh Hải Dương so với các tỉnh lân cận, trong khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đặc biệt, trong mối liên kết dọc theo trục đường cao tốc hướng Đông Hà Nội - Hải Phòng và Quảng Ninh; làm nổi bật yếu tố kết nối của tỉnh Hải Dương với không gian phát triển chung của các tỉnh lân cận.

Về cơ hội, thách thức, làm rõ cơ hội khai thác tiềm năng, lợi thế còn dư địa lớn nhưng thách thức trong việc vận dụng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Đông, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu…

Về quan điểm, mục tiêu phát triển, bám sát quan điểm, chiến lược phát triển của tỉnh đã được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cập nhật thêm các mục tiêu phát triển của các địa phương lân cận và vùng thủ đô đó là: “phát triển hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Đông với phát triển kinh tế; trong đó văn hóa con người là vừa mục tiêu, vừa là nền tảng, động lực để phát triển tỉnh Hải Dương”... Với quan điểm xuyên suốt “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương” dựa vào 4 trụ cột. Trong đó, lấy phát triển công nghiệp công nghệ cao làm mũi nhọn để dẫn dắt phát triển dịch vụ, nông nghiệp và đô thị. 

Về kịch bản tăng trưởng, các ý kiến thống nhất lựa chọn phương án tăng trưởng đột phá (theo kịch bản 3) “Tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 12,5%; tỷ trọng cơ cấu kinh tế giữa nông nghiệp - công nghiệp,- xây dựng - dịch vụ sẽ đạt tương ứng là 4,8% - 63,9% - 31,3% năm 2030; quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước; đứng thứ 4/11 vùng đồng bằng sông Hồng khi xét về quy mô nền kinh tế đến năm 2030”; đồng thời, Ban chỉ đạo lập quy hoạch phải nhìn nhận, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong nhiệm kỳ này (giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, thu hút đầu tư...), kết quả thực hiện nhiệm kỳ này sẽ là bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau bứt phá...

Khẩn trương hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Nhất trí với những đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2022, để tập trung nhiệm vụ “Thích ứng linh hoạt - Tăng trưởng bứt phá” và đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở trên trong năm 2022, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án... do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và điều hành của Chính phủ.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, bảo đảm an toàn dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục, ổn định. Nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến trong cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, vướng mắc về thủ tục hành chính làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào Hải Dương.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông. Tổ chức tốt Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường thu hút, xúc tiến đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn và thực hiện đầy đủ các chính sách, giải pháp giúp doanh nghiệp, cá nhân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện các liên kết, hợp tác phát triển với một số tỉnh, thành (Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang...). Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu thuê đất để hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư FDI để đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu cần điều hành ngân sách một cách linh hoạt, chủ động. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp về thu, chi ngân sách. Phấn đấu thu ngân sách nội địa tăng trên 10% so với dự toán năm; tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xăng dầu, các sản phẩm nhập khẩu. Đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai. Tập trung tháo gỡ khó khăn các thủ tục về đất đai để tăng thu tiền sử dụng đất đầu tư các dự án lớn. Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công, điều chỉnh phương án sử dụng đất công phù hợp, hiệu quả để tăng nguồn lực đầu tư, thiết kế chỉnh trang các đô thị hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. “Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác rà soát, đôn đốc tiến độ đầu tư công và hướng dẫn các cơ quan có liên quan trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022” – đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu.

Trong đó, cân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầu tư các công trình dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các công trình trọng điểm giao cấp huyện làm chủ đầu tư, triển khai các dự án lớn do các nhà đầu tư đề xuất ở các khu công nghiệp, khu đô thị, tổ chức làm việc, trao đổi để tháo gỡ khó khăn, xem xét các đề xuất đầu tư của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cơ sở chỉ tiêu đất được phân bổ; thực hiện các thủ tục đề nghị thành lập khu kinh tế chuyên biệt theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm. Duy trì và tạo bước tiến bộ mới trong các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học công nghệ.

Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Quyết liệt thực hiện hơn nữa trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tập trung hoàn thành và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030.

Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như: ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, vi phạm xây dựng công trình trên đất chuyển đổi... Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố quốc phòng quân sự địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị

Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về nêu gương; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền... Chỉ đạo tổ chức tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Đẩy mạnh thực hiện việc kết nạp đảng viên mới đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình. Chú trọng tính thiết thực, bền vững của các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

 Hình ảnh tại Hội nghị.

Tập trung tháo gỡ các vấn đề dân sinh bức xúc ngay từ cơ sở

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và tăng cường giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, đồng chí Phạm Xuân Thăng nêu rõ, trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh..., phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại,... việc đô thị hóa tiếp tục phát triển mạnh, nhiều dự án, công trình lớn được đầu tư, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân nằm trong vùng quy hoạch và sẽ phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình. Mặt khác, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực trong thời gian tới tiếp tục có sự thay đổi, dự báo công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn, thư sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn, thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân như Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật tiếp công dân, Luật Tố cáo... gắn với đẩy mạnh làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, tránh chống chéo trong quá trình thụ lý, giải quyết.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý nghiêm những đơn vị thực hiện không nghiêm túc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra…

Đồng chí Phạm Xuân Thăng cũng nêu rõ những quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương đối với ban thường vụ huyện ủy và đồng chí bí thư huyện ủy Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang. Trong đó nhấn mạnh, công tác quốc phòng- quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, quyết định đến sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quốc phòng- quân sự đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả những tông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa. Phấn đấu đến hết năm 2025 hỗ trợ xây dựng nhà cho 100% gia đình người có công…

Các đại biểu thảo luận tại Tổ. 

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo như đề xuất, đồng thời thống quan điểm xuyên suốt “Tài nguyên khoáng sản vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của địa phương nên cần phải được quy hoạch, điều tra, thăm dò đầy đủ; được quản lý tập trung, thống nhất; khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả”.

Về mục tiêu chung, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị để thể hiện đầy đủ các quan điểm, mục đích yêu cầu định hướng về địa chất, khoáng sản trong giai đoạn tới. Về mục tiêu cụ thể phải nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn làm cơ sở để triển khai thực hiện, gắn với quy hoạch tỉnh…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch những tháng cuối năm 2022 còn rất lớn, trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cần chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra./.

Hoa Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực