Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương

Thứ hai, 05/07/2021 16:47
(ĐCSVN) - Được thành lập ngày 9/7/1966, trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương...

Trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm xây dựng Lữ đoàn tàu chiến đấu chống ngầm chính quy, hiện đại. Hiện nay, Lữ đoàn 171 được biên chế các tàu hộ vệ chống ngầm. Nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng, chống thiên tai, thảm họa và các nhiệm vụ đột xuất trên giao.

 Duy trì tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu...

Huấn luyện chiến đấu tại tàu...

 Tích cực làm chủ trang bị, khí tài hiện đại.

Thực hành bắn đạn thật...

 Tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 171.

Cán bộ Lữ đoàn 171 trao tặng Cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Tham gia ứng cứu, chăm sóc ngư dân gặp nạn.

 Cán bộ Lữ đoàn 171 phối hợp tiếp Đoàn Hải quân Ấn Độ.
Nguyên Phương
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực