Trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm xây dựng Lữ đoàn tàu chiến đấu chống ngầm chính quy, hiện đại. Hiện nay, Lữ đoàn 171 được biên chế các tàu hộ vệ chống ngầm. Nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng, chống thiên tai, thảm họa và các nhiệm vụ đột xuất trên giao.

leftcenterrightdel
 Duy trì tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu...
leftcenterrightdel

Huấn luyện chiến đấu tại tàu...

leftcenterrightdel
 Tích cực làm chủ trang bị, khí tài hiện đại.
leftcenterrightdel

Thực hành bắn đạn thật...

leftcenterrightdel
 Tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 171.
leftcenterrightdel

Cán bộ Lữ đoàn 171 trao tặng Cờ Tổ quốc cho ngư dân.

leftcenterrightdel

Tham gia ứng cứu, chăm sóc ngư dân gặp nạn.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Lữ đoàn 171 phối hợp tiếp Đoàn Hải quân Ấn Độ.
Nguyên Phương