TP Hồ Chí Minh phấn đấu 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo

Thứ sáu, 25/11/2022 16:50
(ĐCSVN) – TP Hồ Chí Minh phấn đấu số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tăng từ 8% - 10% hằng nằm; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp…
leftcenterrightdel
 TP Hồ Chí Minh phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp. (Ảnh: vov.vn)

Đó là một trong những mục tiêu được TP Hồ Chí Minh đưa ra trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 vừa được TP Hồ Chí Minh vừa ban hành nêu rõ mục tiêu đặt ra là nâng cao đóng góp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%.

Cùng với đó, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố thuộc nhóm 5 hệ sinh thái dẫn đầu cả nước. Đảm bảo chi cho khoa học và công nghệ từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách của thành phố. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP. Hỗ trợ ít nhất 2 tổ chức khoa học và công nghệ tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế…

Để thực hiện mục tiêu trên, TP Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và nghiên cứu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá nhằm tạo động lực cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mọi thành phần xã hội tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tái cơ cấu các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo TP. Phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thành chủ thể nghiên cứu mạnh. Ngoài ra, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

Lan Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực