Hà Nội triển khai mô hình ''Công dân học tập''

Thứ sáu, 31/12/2021 10:27
(ĐCSVN) - Ngày 30/12, Hội Khuyến học Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2022.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996-2021 cho Hội Khuyến học Hà Nội. (Ảnh: HNM)

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học Hà Nội cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021, công tác phát triển tổ chức và hội viên vẫn được quan tâm. Toàn thành phố có thêm 31 chi hội và 17 ban khuyến học, kết nạp thêm hơn 65.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên hơn 1,3 triệu người, đạt tỷ lệ 17%.

Năm 2021, Hội Khuyến học Hà Nội tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phong trào xây dựng các mô hình học tập luôn được các cấp Hội khuyến học trong thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt để thực hiện xây dựng xã hội học tập.

Kết quả, toàn thành phố có gần 1,4 triệu gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ hơn 71% trong tổng số gia đình của Thành phố; hơn 8.300 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” (đạt gần 70%); hơn 5.300 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập” (đạt 90%) và hơn 3.000 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập” (đạt hơn 95%). 

Cũng trong năm 2021, Hội Khuyến học Hà Nội đã xây dựng thí điểm mô hình “Công dân học tập” tại 9 đơn vị. Đã có 3.996 công dân được công nhận “Công dân học tập”, đạt tỷ lệ gần 96% số công dân đăng ký. 

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh khẳng định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào thi đua "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" trong tổ chức Hội, cán bộ, hội viên các cấp của Thành phố năm 2022.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học Hà Nội tiếp tục tập trung công tác phát triển tổ chức hội và hội viên, phấn đấu nâng tỷ lệ hội viên đạt tỷ lệ 18% dân số toàn thành phố; nâng tỷ lệ các mô hình học tập tăng từ 2% đến 5% so với năm 2021. Đồng thời, Hội Khuyến học Hà Nội sẽ triển khai mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn toàn Thành phố; xây dựng Quỹ khuyến học các cấp đạt bình quân 50.000 VNĐ/người dân; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể để tổ chức các hoạt động đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Hà Nội cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với ba nội dung cơ bản: Phát động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội và thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. 

Tại hội nghị, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996-2021 cho Hội Khuyến học Hà Nội. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Hà Nội cũng được UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen./.

Thùy Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực