80 tập thể và 69 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

 


Đồng chí Thào Xuân Sùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định: Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Hội Nông dân Việt Nam đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Cán bộ, hội viên nông dân bước đầu đã phát huy vai trò chủ thể góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương, nhiều địa phương đã tìm ra những mô hình mang tính đặc trưng riêng, như: các kinh nghiệm về dân vận khéo vận động nông dân hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình du lịch sinh thái, mô hình “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn”, mô hình bảo vệ môi trường nông thôn... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản bảo đảm, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề.

Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ… Các cấp Hội phối hợp xây dựng trên 10 nghìn mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; tổ chức xây dựng trên 67 nghìn mô hình, trong đó có gần 37 nghìn mô hình trồng trọt, gần 23 nghìn mô hình chăn nuôi, trên 4 nghìn mô hình nuôi trồng thủy, hải sản, gần 1.500 mô hình chế biến, trên 530 mô hình khuyến công cho gần 632 nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia. Đối với công tác đào tạo, dạy nghề, các cấp Hội đã tổ chức được 51.500 lớp tập huấn cho gần 3 triệu lượt hội viên, nông dân về tổ chức sản xuất theo hướng phát triển các tổ hợp tác, liên kết sản xuất, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng công nghệ cao, an toàn và liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đó là: nông dân chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính quy hoạch và liên kết, tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất còn thấp; thu nhập của nông dân còn thấp so với các ngành nghề khác; một bộ phận nông dân không còn tư liệu sản xuất, phải chuyển nghề, đi làm thuê, làm mướn...

Từ những thành tựu và bài học kinh nghiệm có được qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu các cấp Hội tiếp tục vận động nông dân tích cực tham gia đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động hội viên nông dân, khơi dậy sự cố gắng, lòng nhiệt huyết, tích cực sáng tạo của nông dân cả nước. Các cấp hội cần phát huy đầy đủ trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thế của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; xây dựng cơ chế và phân vai cụ thể vấn đề liên kết “6 nhà” trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị mới để đảm bảo lợi ích của mỗi bên tham gia.

Các đại biểu tham quan các gian hàng có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu .

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 80 tập thể và 69 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020.

Tin, ảnh: Kim Cương