leftcenterrightdel
 Trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: VGP)

Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai hệ thống ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh để đảm bảo kết nối liên thông, đồng bộ với hệ thống ETC cả nước theo đúng quy định tại Quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Thái Bình xây dựng lộ trình cụ thể triển khai hệ thống ETC đối với trạm thu phí trên Quốc lộ 39B, đảm bảo có thể triển khai ngay công tác thu phí điện tử không dừng khi đủ điều kiện và hiệu quả đầu tư. Trong thời gian chưa triển khai, UBND tỉnh Thái Bình có nhiệm vụ giám sắt chặt chẽ công tác thu phí, không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát tiền vốn.

Cũng tại Quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Chậm nhất đến ngày 31/12/2020, các trạm thu phí phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ GTVT và Ủy ban quản lý vốn xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án. Còn đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu phí điện tử không dừng theo đúng quy định.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Thủ tướng xin lùi thời gian thực hiện ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh đến hết Quý II/2021 để thực hiện công tác duy tu, bảo trì tuyến đường Nguyễn Văn Linh, không phải thu phí hoàn vốn đầu tư như các trạm BOT khác.

Còn UBND tỉnh Thái Bình cũng đề xuất Thủ tướng không triển khai ETC tại trạm thu phí Quốc lộ 39B do doanh thu thấp so với phương án tài chính dự kiến trong hợp đồng dự án (khoảng 19%, riêng năm 2020 chỉ đạt 10%). Có thể thấy, mức doanh thu này chưa đủ để duy trì bộ máy vận hành công tác thu phí, không đủ nguồn thu để trả nợ lãi vay ngân hàng, nên việc triển khai ETC sẽ không khả thi, phá vỡ phương án tài chính của dự án./.

KC