Ngày 20/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia và tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Lào Cai.

leftcenterrightdel

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng trao tặng một số trang thiết bị tới tỉnh Lào Cai

trong công tác thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, sau thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách đã và đang phát huy được hiệu quả, giúp người nghèo, đối tượng chính sách có cơ hội việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn.

Tính đến hết tháng 10/2020, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện 21 chương trình, dự án tín dụng chính sách với tổng doanh số cho vay giai đoạn 2016 – 2020 đạt trên 3.921 tỷ đồng với gần 106 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trong tỉnh đạt trên 3.115 tỷ đồng với 68.836 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ (trong đó, dự nợ tại 3 huyện nghèo Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai theo Nghị quyết 30a chiếm 28,6% tổng dư nợ). Thông qua vốn tín dụng chính sách giai đoạn 2016 -2020 đã giúp hơn 40 nghìn hộ thoát nghèo.

 Bên cạnh đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Lào Cai đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng nông thôn, vùng cao biên giới, các thôn đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển. Đến nay, 100% số xã có đường đến trung tâm xã. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì đà tăng trưởng; năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi được nâng lên; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác tăng cao. Đời sống của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm; an sinh xã hội được đảm bảo, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn vùng đặc biệt khó khăn. Đầu giai đoạn 2016 -2020, Lào Cai  có 53.605 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 34,3%, đến hết năm 2020, toàn tỉnh ước còn 8,46% tương ứng với 14.500 hộ nghèo,  tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân giai đoạn 5,17%/năm.

 Tại buổi làm việc, một số đại biểu đã đề xuất, kiến nghị cần tăng cường nguồn vốn chính sách giúp tỉnh thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng định mức cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại địa phương; tiếp tục triển khai chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo; xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình địa phương…

 Ghi nhận những ý kiến phát biểu, đề xuất, góp ý tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, sớm khắc phục những tồn tại, bất hợp lý trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng trao tặng một số trang thiết bị tới tỉnh Lào Cai trong công tác thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội như vật dụng, trang thiết bị phục vu nhu cầu khám chữa bệnh, giáo dục - đào tạo.../.

Tin, ảnh: Hồng Minh